رهن و اجاره ویلا و خانه ویلایی در ابوطالب مشهد

رهن و اجاره طبقه همکف ویلایی دو خوابه 100متری
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در ابوطالب
رهن واجاره خونه130متری
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در ابوطالب
رهن واجاره خونه130متری
دوطبقه دربست۱۵۰ متربنا ابوطالب۳۵
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در ابوطالب
دوطبقه دربست۱۵۰ متربنا ابوطالب۳۵
خانه ویلایی مرتب
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۷ ساعت پیش در ابوطالب
دربست ویلایی یک خوابه آرام حائری 13
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در ابوطالب
ابوطالب25حجت17تخلیه80متر
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در ابوطالب
سوئیت ویلایی با لوازم
ودیعه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در ابوطالب
ویلایی ۱۴۰ متر زیربنا دوطبقه مستقل
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ روز پیش در ابوطالب
ویلایی ۱۴۰ متر زیربنا دوطبقه مستقل
رهن و اجاره طبقه همکف خانه ویلایی100 متری
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در ابوطالب
ویلایی سه طبقه دربست بازسازی شیک و
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در ابوطالب
رهن کامل ویلایی دوطبقه خیام شمالی ۶۳ روبه فضای سبز
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۵ روز پیش در ابوطالب
رهن کامل ویلایی دوطبقه خیام شمالی ۶۳ روبه فضای سبز
۶۵ متر یک طبقه دربست
ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۶ روز پیش در ابوطالب
۶۵ متر یک طبقه دربست
طبقه دوم منزل ویلائی بدون مالک
ودیعه: ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۶ روز پیش در ابوطالب
خونه ویلایی 130متربدون حیاط باحیاط 170
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در ابوطالب
همکف ۱۴۰متر ابوطالب
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در ابوطالب
همکف 120 متر هدایت 35
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در ابوطالب
همکف 120 متر هدایت 35
خونه نقلی ۶۰ متری .منطقه
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در ابوطالب
ویلایی
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در ابوطالب
خانه در ابوطالب یا شفا ۱۶۰متری حیاط دار
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در ابوطالب
خانه در ابوطالب یا شفا ۱۶۰متری حیاط دار
منزل ویلایی ۷۰متر یکخوابه واقع درآرامگاه فردوسی
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در ابوطالب
ویلایی دربست
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش در ابوطالب
ویلایی دربست
ویلایی دوطبقه دربست با پارکینگ ابوطالب ۲۶
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در ابوطالب
زمین۱۷۰متری جهت انباری میدان ابوطالب
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۲ هفته پیش در ابوطالب
طبقه همکف ۱۶۰متر ابوطالب
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در ابوطالب
بعدی