رهن و اجاره ویلا و خانه ویلایی در باهنر مشهد

باغ ویلا اجاره اى آب گرم تسویه دائم در شاهنامه76
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۵۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در باهنر
باغ ویلا اجاره اى آب گرم تسویه دائم در شاهنامه76
250 متری دربست * باهنر
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش در باهنر
250 متری دربست * باهنر
250 متری دربست * باهنر * تمیز
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در باهنر
250 متری دربست * باهنر * تمیز
باغ ویلا اجاره اى فول امکانات در شاهنامه ٧٦
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در باهنر
باغ ویلا اجاره اى فول امکانات در شاهنامه ٧٦
250 متری دربست * لوکیشن دار
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در باهنر
250 متری دربست * لوکیشن دار
250 متر ویلایی باهنر
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در باهنر
250 متر ویلایی باهنر
ویلایی باهنر ۱
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در باهنر
250 متری دربست * باهنر * تمیز وشیک
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در باهنر
250 متری دربست * باهنر * تمیز وشیک
خانه نوساز100
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در باهنر
خانه نوساز100
شخصی پذیرایی ودوتااتاق خواب
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در باهنر
شخصی پذیرایی ودوتااتاق خواب
دربست 180متری 110متر بنا
ودیعه: ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
هفتهٔ پیش در باهنر
دربست 180متری 110متر بنا
145 متر بازسازی شده باهنر
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش در باهنر
145 متر بازسازی شده باهنر
۲۵۰مترویلایی دربست باهنر/مجموعه آبی
ودیعه: ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش در باهنر
۲۵۰مترویلایی دربست باهنر/مجموعه آبی
250متر در سه طبقه مجزا باهنر 10
ودیعه: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در باهنر
250 متر ویلایی دربست 3واحدی باهنر 10
ودیعه: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۴ هفته پیش در باهنر
بعدی