رهن و اجاره ویلا و خانه ویلایی در بلال مشهد

ویلایی دربست

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در بلال
ویلایی دربست
۵

منزل ویلایی دور میدان امام حسین

ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
۴ روز پیش در بلال
منزل ویلایی دور میدان امام حسین
۱۰

دربست ۴۵ متری شیک وتمیز

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در بلال
دربست ۴۵ متری شیک وتمیز
۱۰

خانه ویلایی دوبلکس بزرگ

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در بلال

منزل ۶۰متری ویلایی دوبلکس

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در بلال
منزل ۶۰متری ویلایی دوبلکس
۳

ویلایی دوبلکس اجاره

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در بلال

خانه ویلایی دوطبقه رسالت ۶۴

ودیعه: ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
۲ هفته پیش در بلال

منزل ویلایی دوبلکس

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در بلال

2طبقه ویلایی دربست مناسب یک خانواده

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در بلال
2طبقه ویلایی دربست مناسب یک خانواده
۲۰

دوطبقه طبقه اول

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در بلال

خانه 63متری طبقه اول

ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: توافقی
۳ هفته پیش در بلال
بعدی

رهن و اجاره ویلا و خانه ویلایی در بلال مشهد