رهن و اجاره ویلا و خانه ویلایی در فرهنگ مشهد

550متر/3 طبقه/معلم
ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در فرهنگ
ویلایی دو طبقه (مناسب دفتر کار یا مسکونی )
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در فرهنگ
ویلایی دو طبقه (مناسب دفتر کار یا مسکونی )
سروش ( ۳ طبقه دربست )
ودیعه: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۸ ساعت پیش در فرهنگ
سروش (  ۳ طبقه دربست )
ویلایی دوبلکس اول جلال
ودیعه: ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
دیروز در فرهنگ
ویلایی دوبلکس اول جلال
حاشیه فرهنگ ویلایی دربست مناسب سالن
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در فرهنگ
حاشیه فرهنگ ویلایی دربست مناسب سالن
170متر/ویلایی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در فرهنگ
ویلایی 250متری حدود160متر بنا سیدرضی (آفتاب)
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در فرهنگ
منزل ویلایی دربست سیدرضی
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۳ روز پیش در فرهنگ
منزل ویلایی دربست سیدرضی
550 متر/5خواب/معلم
ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در فرهنگ
440متر/6خواب/حاشیه معلم
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در فرهنگ
300مترویلایی دربست
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در فرهنگ
ویلایی ۲۵۰متر بنا دوطبقه از همکف دانش اموز
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در فرهنگ
ویلایی ۲۵۰متر بنا دوطبقه از همکف دانش اموز
ویلایی250متری280متر بنا دو واحد سیدرضی )
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در فرهنگ
ویلایی دربست واقع در اخر جلال
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در فرهنگ
ویلایی دربست واقع در اخر جلال
ویلایی 200 متری / 110 متر زیربنا
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در فرهنگ
ویلایی 200 متری / 110 متر زیربنا
150متر زیربنا 1طبقه سیدرضی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در فرهنگ
150متر زیربنا 1طبقه سیدرضی
550 متر/5خواب/معلم
ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در فرهنگ
440متر/6خواب/حاشیه معلم
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در فرهنگ
300مترویلایی دربست
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در فرهنگ
اجاره خانه همکف ،دو واحدی ،
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در فرهنگ
ویلایی دربست دوطبقه(سالن و دفترکار هم داده می شود)
ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۴ روز پیش در فرهنگ
ویلایی دربست دوطبقه(سالن و دفترکار هم داده می شود)
ویلایی 170متربنای شیک دانش اموز
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در فرهنگ
ویلایی 170متربنای شیک دانش اموز
ویلایی / 2واحد / 300تر/5 خواب
ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۵ روز پیش در فرهنگ
150متر+حیاط تخلیه بازسازی تمیز سید رضی 15
ودیعه: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در فرهنگ
150متر+حیاط تخلیه بازسازی تمیز سید رضی 15
بعدی