رهن و اجاره ویلا و خانه ویلایی در فرهنگ مشهد

ویلایی اجاره ای همراه با یک زیر زمین ۵۰ متری
ودیعه: ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۱ ساعت پیش در فرهنگ
منزل دربست ۳۰۰ متری سیدرضی۲۹
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در فرهنگ
رهن واجاره ویلایی ۲۵۰متری دربست جهت مسکونی یاشرکت
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش در فرهنگ
550متر/ویلایی/معلم
ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش در فرهنگ
۱۲۵ متری دو طبقه دربست دانش آموز
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش در فرهنگ
۱۲۵ متری دو طبقه دربست دانش آموز
دربست ۱۵۰ متری لوکیشن
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در فرهنگ
دربست ۱۵۰ متری  لوکیشن
ویلایی / بازسازی شده /۲ طبقه دوبلکس/ شهید قاسمی
ودیعه: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در فرهنگ
ویلایی / بازسازی شده /۲ طبقه دوبلکس/ شهید قاسمی
ویلایی 125 متری حدود 160 متر بنا دانش آموز (آفتاب)
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در فرهنگ
دفترکار/150متر/
ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
دیروز در فرهنگ
دفترکار/150متر/
550متر/ویلایی/معلم
ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در فرهنگ
550متر/ویلایی/معلم
ویلایی 250 متری حدود 160 متر بنا سیدرضی
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در فرهنگ
550متر/3 طبقه/معلم
ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در فرهنگ
ویلایی دو طبقه (مناسب دفتر کار یا مسکونی )
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در فرهنگ
ویلایی دو طبقه (مناسب دفتر کار یا مسکونی )
سروش ( ۳ طبقه دربست )
ودیعه: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ روز پیش در فرهنگ
سروش (  ۳ طبقه دربست )
ویلایی دوبلکس اول جلال
ودیعه: ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ روز پیش در فرهنگ
ویلایی دوبلکس اول جلال
حاشیه فرهنگ ویلایی دربست مناسب سالن
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در فرهنگ
حاشیه فرهنگ ویلایی دربست مناسب سالن
170متر/ویلایی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در فرهنگ
ویلایی 250متری حدود160متر بنا سیدرضی (آفتاب)
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در فرهنگ
منزل ویلایی دربست سیدرضی
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۵ روز پیش در فرهنگ
منزل ویلایی دربست سیدرضی
550 متر/5خواب/معلم
ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در فرهنگ
440متر/6خواب/حاشیه معلم
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در فرهنگ
300مترویلایی دربست
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در فرهنگ
ویلایی ۲۵۰متر بنا دوطبقه از همکف دانش اموز
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در فرهنگ
ویلایی ۲۵۰متر بنا دوطبقه از همکف دانش اموز
ویلایی250متری280متر بنا دو واحد سیدرضی )
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در فرهنگ
بعدی