رهن و اجاره ویلا و خانه ویلایی در فاطمیه مشهد

زیرزمین65متر قدیمی ساز
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در فاطمیه
طبقه 90متر تمیز
ودیعه: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در فاطمیه
طبقه ۹۰متری مرتب
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در فاطمیه
طبقه سوم. دو خواب دارد طبقه اول ودوم خواب ندارد
ودیعه: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۶ روز پیش در فاطمیه
طبقه سوم.  دو خواب دارد  طبقه اول ودوم  خواب ندارد
125متر ویلایی 100متر زیربنا نوساز دوخوابه
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در فاطمیه
ویلایی3طبقه85متری مجزا1خواب خیابان فاطمیه32
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در فاطمیه
ویلایی3طبقه85متری مجزا1خواب خیابان فاطمیه32
ویلایی120متر سه طبقه
ودیعه: ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در فاطمیه
طبقه اول ازدوطبقه
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در فاطمیه
حیاط دار
ودیعه: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۲ هفته پیش در فاطمیه
دربست ویلایی یک طبقه ابوذر غربی
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در فاطمیه
اپارتمان ۱۰۵ متر‌ طبقه دوم تک واحدی
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در فاطمیه
اپارتمان  ۱۰۵ متر‌ طبقه دوم تک واحدی
دربست ۱۱۵ متر دو طبقه ابوذر غربی
ودیعه: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۳ هفته پیش در فاطمیه
دربست ۱۱۵ متر دو طبقه ابوذر غربی
ویلایی70متر قدیمی ساز
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در فاطمیه
بعدی