رهن و اجاره ویلا و خانه ویلایی در قاسم‌آباد (شهرک غرب) مشهد

ملک ویلایی۱۴۰ متری حیاط دار شاهد۵۱
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
ویلایی ممر جدا/150متری/اندیشه
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۵ ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
ویلایی 70متر یک خواب
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
ویلایی دربست چهارراه راه آهن
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
ویلایی حاشیه شاهد تقاطع شاهد فلاحی
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
210 متر ویلای دربست اندیشه 24
ودیعه: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
ویلائی دربست ۲۰۰متر زمین
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
مناسب برای انبار کردن
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
۲ واحدی .۱۳۰ متر .دو خواب
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
یک طبقه ویلایی حسابی شمالی
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
400متر دوطبقه فلاحی۶۴ب ارگانهاو مطب دفاتر
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۴ ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
400متر دوطبقه فلاحی۶۴ب ارگانهاو مطب دفاتر
ویلایی دربست بازسازی شده امامیه ۴
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
ویلایی دربست بازسازی شده امامیه ۴
ویلایی دربست شریعتی
ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
دیروز در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
ویلایی ۹۰ متری همکف
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
ویلایی ۹۰ متری همکف
ویلایی۱۹۰متر دربست.چهارراه مخابرات
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان
دیروز در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
ویلایی ۲۵۰ متر دوطبقه اندیشه دربست
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
ویلایی ۲۵۰ متر دوطبقه اندیشه دربست
اندیشه43، 135متری راه جدا
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
اندیشه43، 135متری راه جدا
ویلایی ۱۷۰ متر زمین،بازسازی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
ویلایی ۱۷۰ متر زمین،بازسازی
ویلایی ۱۱۰متر یک خوابه هاشیه ۱۶متری کرکره برقی
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
ویلایی ۱۱۰متر یک خوابه هاشیه ۱۶متری کرکره برقی
۱۱۷مترویلایی دربست رهنی .
ودیعه: ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
دیروز در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
110متر /فلاحی 38/همکف
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
110متر /فلاحی 38/همکف
ویلای ۱۵۰ متر راه جدا امامیه ۳۰ برای کار اداری
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
فلاحی 16. ویلایی زیربنا 180متر
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
واگذاری باغ بخوانین
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
پریروز در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
بعدی