رهن و اجاره ویلا و خانه ویلایی در هفت تیر مشهد

واحد۶۵متری
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در هفت تیر
واحد۶۵متری
خانه دربست 140 متر *نورگیر *بازسازی شده
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش در هفت تیر
خانه دربست 140 متر *نورگیر  *بازسازی شده
منزل ویلایی در بلوار حافظ رهن کامل
ودیعه: ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
فوری در هفت تیر
ویلایی،هفت تیر۲۹، ۲۲۰متر زیر بنا
ودیعه: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در هفت تیر
ویلایی،هفت تیر۲۹، ۲۲۰متر زیر بنا
۲۴۰متر ویلایی دربست
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در هفت تیر
۲۴۰متر ویلایی دربست
همکف راه جدا ۱۰۰ متر ۲ خواب ۷تیر (حافظ)
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در هفت تیر
ویلای دربست ۷۵
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در هفت تیر
هفت تیر 35روبروی پارک خورشید خانه ویلایی 100متر
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در هفت تیر
ویلایی 600متری اول هفت تیر،بازسازی شیک
ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در هفت تیر
ویلایی 600متری اول هفت تیر،بازسازی شیک
تریبلکس دربست ۶۷۰متری ۶خوابه در اول هفت تیر
ودیعه: ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در هفت تیر
200متر ویلای شیک// خیابان ویلا
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
مشاور املاک در هفت تیر
۲۴۰متر(۲واحد۱۲۰متری) هفت تیر
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در هفت تیر
۲۴۰متر(۲واحد۱۲۰متری) هفت تیر
زیرزمین درب مستقل/ هفت تیر
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در هفت تیر
ویلایی دربست 600 متر بنا / بازسازی /اول هفت تیر
ودیعه: ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
هفتهٔ پیش در هفت تیر
ویلایی دربست 600 متر بنا / بازسازی /اول هفت تیر
آپارتمان 190 متری صفر مناسب جهیزیه
ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در هفت تیر
آپارتمان 190 متری صفر مناسب جهیزیه
منزل مسکونی 80 متری ویلایی دربست
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در هفت تیر
منزل مسکونی 80 متری ویلایی دربست
ویلایی دربست 70 متری تمیز مرتب
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در هفت تیر
ویلایی دربست 70 متری تمیز مرتب
ویلای دربست
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در هفت تیر
ویلای دربست
ویلایی دربست / هفت تیر
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در هفت تیر
ویلایی دربست / هفت تیر
ویلایی دربست / ۷تیر
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در هفت تیر
ویلایی دربست / ۷تیر
۱۷۰متر ویلایی دربست فول بازسازی
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در هفت تیر
۳۰۰متر بنا ۲۵۰متر زمین مناسب هر کاری مدرسه و۰۰۰
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در هفت تیر
۳۰۰متر بنا ۲۵۰متر زمین مناسب هر کاری مدرسه و۰۰۰
ویلایی ۲۱۰ متر بازسازی شده-سه خواب-هفت تیر ویلا
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در هفت تیر
۸۰ متر هفت تیر فول
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در هفت تیر
۸۰ متر هفت تیر فول
بعدی