رهن و اجاره ویلا و خانه ویلایی در محله کوثر مشهد

۹۰۰متربنا*۸خواب*نزدیک وکیل اباد

ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک هاشمی در محله کوثر
۹۰۰متربنا*۸خواب*نزدیک وکیل اباد
۴

ویلایی ۱۱۰۰ متری کوثر

ودیعه: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک معاملات املاک ۲۰۰۰ در محله کوثر
ویلایی ۱۱۰۰ متری کوثر
۱

ویلایی ۱۳۰متری ابتدای کوثر بازسازی شده فول

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک سراسری یاس در محله کوثر
ویلایی ۱۳۰متری ابتدای کوثر بازسازی شده فول
۱

200متر ویلایی کوثر

ودیعه: ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در محله کوثر
200متر ویلایی کوثر
۱

ویلایی، دربست، ۱۲۰ متر زیر بنا و دوبلکس

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در محله کوثر
ویلایی، دربست، ۱۲۰ متر زیر بنا و دوبلکس
۹

ویلایی ۲۵۰ متر دربست/اوایل کوثر

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک بامک بین امامت ۳۶ و ۳۸ در محله کوثر
ویلایی ۲۵۰ متر دربست/اوایل کوثر
۱

ویلایی دوبلکس دربست 4 خواب فول امکانات حیاط دار

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در محله کوثر
ویلایی دوبلکس دربست 4 خواب فول امکانات حیاط دار
۵

200ویلایی دربست هاشمیه/دفترکار ومسکونی/حیاط

ودیعه: ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در محله کوثر

ویلایی باهنر دوبلکس

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در محله کوثر
ویلایی باهنر دوبلکس
۴

۲۵۰ متر ویلایی، ۱۳۰بنا، حیاط بزرگ، بازسازی

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک کوروش در محله کوثر

ویلایی ۳۰۰ متری دوبلکس/ باهنر

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور دانیال در محله کوثر
ویلایی ۳۰۰ متری دوبلکس/ باهنر
۵

ویلایی شیک ۱۸۰متر زمین ۱۶۰متر بنا در کوثر

ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک ملک در محله کوثر

دربستی ۱۸۰ متر مسکونی و دفتر کار

ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در محله کوثر

ویلایی دوبلکس باهنر

ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در محله کوثر
ویلایی دوبلکس باهنر
۲

منزل ویلایی. در 3 طبقه در اویل کوثر شمالی دربست

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در محله کوثر

ویلایی دربست/مسکونی/دفترکار

ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک صادقیان در محله کوثر

125متر دربست کوثر

ودیعه: ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در محله کوثر

ویلایی ۴۰۰متر بنا کوثر شمالی

ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک کارگزاری ملک صادقی در محله کوثر

ویلایی دربست/ابتدای کوثر شمالی/360متر بنا

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در محله کوثر
ویلایی دربست/ابتدای کوثر شمالی/360متر بنا
۵

۶۰۰مترتریبلکس حاشیه لاله هاشمیه

ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک صادقیان در محله کوثر

کوثر شمالى لاله ٤٠٠ متر ویلایى دربست

ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک صادقیان در محله کوثر
کوثر شمالى لاله ٤٠٠ متر ویلایى دربست
۱

ویلایی 1000 متری دوبلکس

ودیعه: توافقی
اجارهٔ ماهانه: توافقی
آژانس املاک زعفرانیه در محله کوثر

ویلایی دربست دوبلکس۲خواب

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در محله کوثر

اوایل کوثر ویلایی دربست

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور محمدرضا حسینی در محله کوثر
بعدی

رهن و اجاره ویلا و خانه ویلایی در محله کوثر مشهد