رهن و اجاره ویلا و خانه ویلایی در محله کوثر مشهد

ویلایی فاخر لوکیشن کوثر نزدیک وکیل اباد
ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در محله کوثر
ویلایی فاخر لوکیشن کوثر نزدیک وکیل اباد
ویلایی/ شیک
ودیعه: ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۴ روز پیش در محله کوثر
ویلایی دربست بازسازی فاخر کوثر جنوبی
ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
مشاور املاک در محله کوثر
ویلایی دربست بازسازی فاخر کوثر جنوبی
خانه ویلای 150مناسب دفتر کار
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۶ روز پیش در محله کوثر
ویلایی ۱۸۰ متری ۲ خواب فول باز سازی
ودیعه: ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
مشاور املاک در محله کوثر
ویلایی ۱۸۰ متری ۲ خواب فول باز سازی
۲۰۰متر ویلایی اول بلوار کوثر(وکیل آباد)
ودیعه: ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
هفتهٔ پیش در محله کوثر
ویلایی دربست/ 2ورودی مجزا/مناسب مسکونی یا دفترکار
ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
آژانس املاک در محله کوثر
ویلایی دربست/ 2ورودی مجزا/مناسب مسکونی یا دفترکار
منزل ویلایی ۵۰۰ متری ابتدای کوثر یک جهت باشگاه
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در محله کوثر
منزل ویلایی ۵۰۰ متری ابتدای کوثر یک جهت باشگاه
ویلایی دربست ابتدای کوثر/ مناسب مسکونی و دفترکار
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در محله کوثر
۳۵۰ متر زیربنا * ابتدای کوثر شمالی* ویلای دربست
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در محله کوثر
۳۵۰ متر زیربنا * ابتدای کوثر شمالی* ویلای دربست
500 متر ویلایی دوممر اول کوثر مسکونی/اداری/سالن
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در محله کوثر
500 متر ویلایی دوممر اول کوثر مسکونی/اداری/سالن
کوثر - فکوری 180 متر بازسازی شده
ودیعه: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در محله کوثر
ویلایی دربست کوثر شمالی ۱
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در محله کوثر
ویلایی دربست کوثر شمالی ۱
ویلایی ۲۰۰متر سه خواب مناسب دفترکار
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در محله کوثر
ویلایی ۲۰۰متر سه خواب مناسب دفترکار
ویلایی دربست بازسازی شده 4 خواب حاشیه پیروزی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در محله کوثر
ویلایی دربست بازسازی شده 4 خواب حاشیه پیروزی
250متری دربست اول کوثر
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در محله کوثر
250متری دربست اول کوثر
ویلایی دربست باسابقه تجاری موقت دفترکار شیک وتمیز
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در محله کوثر
ویلایی دربست باسابقه تجاری موقت دفترکار شیک وتمیز
تریپلکس / ویلایی/روفگاردن / مجموعه آبی/اعیون نشین
ودیعه: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش در محله کوثر
تریپلکس / ویلایی/روفگاردن / مجموعه آبی/اعیون نشین
250 متری باهنر
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در محله کوثر
250 متری باهنر
250متر دربست اول کوثر
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در محله کوثر
250متر دربست اول کوثر
250متر دربست اول کوثر
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در محله کوثر
250متر دربست اول کوثر
ویلایی ۲۰۰ متری حاشیه کوثر
ودیعه: ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در محله کوثر
ویلایی 200 متر ابتدای کوثر
ودیعه: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۳ هفته پیش در محله کوثر
ویلایی 200 متر ابتدای کوثر
250 متری دربست 8 باهنر وکیل آباد
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در محله کوثر
250 متری دربست 8 باهنر وکیل آباد
بعدی