رهن و اجاره ویلا و خانه ویلایی در محله پنج تن مشهد

منزل دربست ماشین رو۸۵متر
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش در محله پنج تن
منزل دربست ماشین رو۸۵متر
خونه ویلایی دربست تمیز پنجتن 70
ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش در محله پنج تن
خانه ویلایی75متری میلان افسرشمالی
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در محله پنج تن
خونه ۵۰ متری دربست
ودیعه: ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ روز پیش در محله پنج تن
رهن کامل منزل ۱۰۰ متری
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۵ روز پیش در محله پنج تن
رهن کامل منزل ۱۰۰ متری
خانه ۶۰متری
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در محله پنج تن
خانه ۶۰متری
ویلایی90 متری یک خواب
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در محله پنج تن
ویلایی ۸۵ متر یک خوابه منزل مستقل ،دربست
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در محله پنج تن
خونه 80متری حیاط دار تمیز یک خواب کابینت تمیز
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش در محله پنج تن
خونه 80متری  حیاط دار تمیز یک خواب کابینت تمیز
صدمتری بابانظر ۲۹
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۲ هفته پیش در محله پنج تن
منزل 100 متری دربست
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش در محله پنج تن
خانه‌۸۱متری‌
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در محله پنج تن
مغازه 12متری
ودیعه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۵۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در محله پنج تن
بعدی