اتصال برقرار شد

رهن و اجاره ویلا و خانه ویلایی در محله رده مشهد

75متری دربستی.سرنبش.ویلایی

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در محله رده
75متری دربستی.سرنبش.ویلایی
۵

منزل ۶۵متری

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در محله رده
منزل ۶۵متری
۹

خانه ویلایی ۷۵متری رهن واجاره

ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در محله رده

زیر زمینی به یه نفر خانم اجاره داده میشود

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در محله رده

اجاره خانه دو طبقه مستقل

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
رهن کامل
۲ هفته پیش در محله رده

یک خوابه نورگیر

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در محله رده
یک خوابه نورگیر

آپارتمان راه جدا دربست ویلایی شیخ طوسی دوخواب

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در محله رده
آپارتمان راه جدا دربست ویلایی شیخ طوسی دوخواب
۱

منزل ویلایی طبقه اول ۳خواب مرتب

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در محله رده

خانه اجاره(راه مشترک)

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در محله رده
خانه اجاره(راه مشترک)
۴

رهن کامل

ودیعه: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
رهن کامل
۳ هفته پیش در محله رده

منزل اجاره ای ویلایی محصل شمالی

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در محله رده
منزل اجاره ای ویلایی محصل شمالی
۱۲

۵۵ متری بدون خواب

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در محله رده
بعدی