رهن و اجاره ویلا و خانه ویلایی در مصلی مشهد

خونه ویلایی ۱۱۰متر زیربنا
ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
پریروز در مصلی
ویلایی دربست
ودیعه: ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
پریروز در مصلی
ویلایی دربست
منزل مسکونی ۱۳۰ مترمصلی۷
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در مصلی
خانه ویلایی دارای حیاط
ودیعه: ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ روز پیش در مصلی
خانه ویلایی دارای حیاط
ویلایی متراژ ۱۵۰ متر ماشین رو رهن سی
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در مصلی
منزل ویلایی ۱۳۱ متر
ودیعه: ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۶ روز پیش در مصلی
منزل ویلایی ۱۳۱ متر
خونه دو طبقه ویلایی
ودیعه: ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در مصلی
خونه دو طبقه ویلایی
ویلایی ۶۰ متری دو طبقه
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در مصلی
۱۳۱ متر ویلایی..
ودیعه: ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در مصلی
۱۳۱ متر ویلایی..
ویلایی 150متری
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در مصلی
منزل ویلایی ،طبقه ی هم کف
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در مصلی
منزل ویلایی ،طبقه ی هم کف
ویلایی مناسب انبار و مسکونی چمن ۴۶
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در مصلی
ویلایی مناسب انبار و مسکونی چمن ۴۶
ویلایی رهن کامل
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در مصلی
ملک جهت باشگاه ورزشی یا درمانگاه
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در مصلی
۸۰متری باز سازی شده آب برق گاز تلفن
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در مصلی
۸۰متری باز سازی شده آب برق گاز تلفن
خانه جهت انبار
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در مصلی
منزل ویلایی(دو واحدآپارتمان)حاشیه چمن چهارراه مصلی
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در مصلی
ویلایی حاشیه خ سرخس دو ممر
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در مصلی
ویلایی دربست دو طبقه
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در مصلی
ویلایی دربست دو طبقه
منزل ویلایی مسکونی انبار
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در مصلی
۲۵۰ متر به رهن کامل داده میشود
ودیعه: ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۴ هفته پیش در مصلی
۲۵۰ متر به رهن کامل داده میشود
بعدی