رهن و اجاره ویلا و خانه ویلایی در ستاری مشهد

250متر معلم 75 ویلایی

ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در ستاری

۳۱۰متر۴راه ستاری دربست۲طبقه مناسب مسکونی و اداری

ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
پریروز در ستاری
۳۱۰متر۴راه ستاری دربست۲طبقه مناسب مسکونی و اداری
۱

ویلایی دوبلکس 4خواب

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در ستاری

ویلایی دوطبقه مجزا راه جدادومعبر

ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در ستاری

ویلایی ۳۰۰ متری ۴ خواب دربست معلم

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در ستاری
ویلایی ۳۰۰ متری ۴ خواب دربست معلم
۱۱

ویلایی ۲۵۰ متر دربست ۴ خواب معلم ستاری

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش در ستاری
ویلایی ۲۵۰ متر دربست ۴ خواب معلم ستاری
۱۰

ویلایی دربست/دفتر کار و مسکونی /ستاری

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در ستاری

ستاری شریف ویلایی دربست

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در ستاری

خانه ویلایی دوبلکس حاشیه آموزگار

ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در ستاری
خانه ویلایی دوبلکس حاشیه آموزگار
۷

ویلایی ۲۰۰متر معلم ۷۵

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در ستاری

ویلایی دوبلکس ۴خواب

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در ستاری
بعدی

رهن و اجاره ویلا و خانه ویلایی در ستاری مشهد