رهن و اجاره ویلا و خانه ویلایی در شهرک شهید رجایی مشهد

خانه اجاره ای رهن کامل
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: مجانی
۹ ساعت پیش در شهرک شهید رجایی
خانه اجاره ای رهن کامل
خانه ویلایی شیک
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۰ ساعت پیش در شهرک شهید رجایی
خانه ویلایی شیک
خانه ویلای کوچک تمیز مرتب
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۱ ساعت پیش در شهرک شهید رجایی
یه طبقه مشترک کوچه حمام
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: مجانی
پریروز در شهرک شهید رجایی
منزل ویلای متراژ110
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در شهرک شهید رجایی
منزل ویلای متراژ110
دربست 50متر مهراباد
ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در شهرک شهید رجایی
خاویلای داخل کوچه شش متری
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در شهرک شهید رجایی
خاویلای داخل کوچه شش متری
بسیج ۶/ ۳۰۰متر ویلایی تخلیه
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهرک شهید رجایی
بسیج ۶/ ۳۰۰متر ویلایی تخلیه
رهن کامل ۶۵متری شهرک شهید باهنر
ودیعه: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در شهرک شهید رجایی
رهن کامل ۶۵متری شهرک شهید باهنر
ویلایی ۶۰متر تمام بنا
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهرک شهید رجایی
ویلایی متراژ ۲۰۰ متر
ودیعه: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در شهرک شهید رجایی
منزل نوساز
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش در شهرک شهید رجایی
خونه 5۰متری بدون خواب رهن کامل
ودیعه: ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش در شهرک شهید رجایی
خونه 5۰متری بدون خواب رهن کامل
دو واحد مستقل 90 متری دو خواب دو ممر
ودیعه: ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش در شهرک شهید رجایی
دو واحد مستقل 90 متری دو خواب دو ممر
خانه ویلای
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهرک شهید رجایی
خانه ویلایی شیک ماشین رو
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش در شهرک شهید رجایی
ویلایی 1۲۰متر
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهرک شهید رجایی
منزل دوطبقه 70مترزمین
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش در شهرک شهید رجایی
خانه۷۵متری تمیز راه مشترک
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهرک شهید رجایی
خانه۷۵متری تمیز راه مشترک
منزل دوطبقه دربست
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۳ هفته پیش در شهرک شهید رجایی
منزل دوطبقه دربست
خانه ویلایی دوطبقه
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شهرک شهید رجایی
خانه ویلایی ماشین رو
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ هفته پیش در شهرک شهید رجایی
خانه ویلایی ماشین رو
۵۰متر خواب حال آشپزخانه حیاط دربست ویلایی
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در شهرک شهید رجایی
۱۲۰متر ۶۰متر زیر بنا
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در شهرک شهید رجایی
بعدی