انواع میز و صندلی، میز ناهارخوری، میز کامپیوتر، میز اداری دست دوم و نو در محله طلاب، مشهد

میز طرح برنج شاخکی
۹۵۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در محله طلاب
میز طرح برنج شاخکی
میزتلفن
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در محله طلاب
میزتلفن
صندلی ونیمکت
۶۵۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در محله طلاب
صندلی ونیمکت
میز کامپیوتر تمیز بدون خط وخش
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در محله طلاب
میز کامپیوتر تمیز بدون خط وخش
میز جلو مبلی
۴۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در محله طلاب
میز جلو مبلی
میزکامپوتر
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در محله طلاب
میزکامپوتر
میز نهار خوری
۴۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در محله طلاب
میز نهار خوری
۷عدد میز جلو مبلی ۴عدد بزرگ و ۳عدد کوچک
توافقی
۳ ساعت پیش در محله طلاب
۷عدد میز  جلو مبلی   ۴عدد بزرگ و ۳عدد کوچک
میزجلومبلی
۴۵۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در محله طلاب
میزجلومبلی
میز تحریر
۳۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در محله طلاب
میز تحریر
جاکفشی کارکرده
۲۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در محله طلاب
جاکفشی کارکرده
میز تحریر
۴۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در محله طلاب
میز تحریر
میزجلومبلی
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در محله طلاب
میزجلومبلی
صندلی گردان
۳۷۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در محله طلاب
صندلی گردان
نیمکت
۷۵,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در محله طلاب
نیمکت
میز جلو مبلی و عسلی
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در محله طلاب
میز جلو مبلی و عسلی
کمدارایشی ولباس
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در محله طلاب
کمدارایشی ولباس
میز نهارخوری چهار نفر چوب
۶۵۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در محله طلاب
میز نهارخوری چهار نفر چوب
صندلی
توافقی
۹ ساعت پیش در محله طلاب
صندلی
میز اهنی
توافقی
۱۰ ساعت پیش در محله طلاب
میز اهنی
میز تحریر تاشو تیبل میت برای دانش آموزان، کهنسالان
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در محله طلاب
میز تحریر تاشو تیبل میت برای دانش آموزان، کهنسالان
صندلی نماز
۲۸۵,۰۰۰ تومان
فوری در محله طلاب
صندلی نماز
میز جلو مبلی و کنارسالنی
۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در محله طلاب
میز جلو مبلی و کنارسالنی
سه تا عسلی در سه سایز
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش در محله طلاب
سه تا عسلی در سه سایز
بعدی