رهن و اجاره ویلا و خانه ویلایی در مسجد سلیمان

ویلایی نفتک ابتدای ورودی کوی رمضان
ودیعه: ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ روز پیش
اجاره خانه ویلایی
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
اجاره خانه ویلایی
خانه ویلایی ۱۳۰ متر پشت ترمینال
ودیعه: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۳ روز پیش
ویلایی ۱۰۹متری هشت بنگله سرجاده اصلی
ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ روز پیش
دره اشکفت 130متری
ودیعه: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۱۱ تومان
۳ روز پیش
دره اشکفت 120متری
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۱۱ تومان
۳ روز پیش
منزل ویلایی واقع در نفتک
ودیعه: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۳ روز پیش
ویلای ۱۵۰متری هشت بنگله
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
خانه ویلایی نفتک..
ودیعه: ۴۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۴ روز پیش
خانه ویلایی نفتک..
۱۵۰ متری دره اشکفت
ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۴ روز پیش
خونه ویلایی واقع در هفده شهریور نزدیک بازار
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۵۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
خونه ویلایی واقع در هفده شهریور نزدیک بازار
رهن و اجاره خانه مهتابی
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۴ روز پیش
رهن و اجاره خانه مهتابی
نفتک جنب شبکه بهداشت یک ( )
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۴ روز پیش
نفتک جنب شبکه بهداشت یک ( )
خانه
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
آپارتمان ۱۲۰متری کمپ کرسنت
ودیعه: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۴ روز پیش
اجاره خانه ویلایی در نفتک
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۴ روز پیش
اجاره خانه ویلایی در نفتک
نفتک لین ۴پل نزدیک به نجاری حسینی
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
اجاره خانه درشکفت
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۵۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
منزل درشکفت سر جاده اصلی
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
اجاره خانه
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
خانه ویلایی، کولر شاپ خ انصار
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۵ روز پیش
خانه ویلایی، کولر شاپ خ انصار
پنج بنگله 200متری ویلایی
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
منزل رهن و اجاره
ودیعه: ۳۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰۰ تومان
۵ روز پیش
منزل رهن و اجاره
مکانه وامن دوطبقه هرطبقه مجزا
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
مکانه  وامن دوطبقه هرطبقه مجزا
قبلیبعدی