خرید و فروش خانه کلنگی و زمین در نجف‌آباد

ز مین برای ساخت گلخانه در روستای چشمه احمد رضا
توافقی
۱۲ ساعت پیش
زمین 161متری باغ علوی
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
زمین 133 متر بلوار حجتی
توافقی
۱۲ ساعت پیش
باغ۵۱۲ متری خوش قواره
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
باغ۵۱۲ متری خوش قواره
فروش قطعه زمین خوش جا گلدشت
۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
زمین دو جریبی نجف آباد
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
زمین دو جریبی نجف آباد
زمین جنوبی جلال آباد
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
زمین مسکونی باهمه ی امکانات نزدیک به بازار
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
منزل کلنگی شمالی
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
سفتکاری صالح اباد
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
زمین قسمت چهارم یزدانشهر
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
زمین قسمت چهارم یزدانشهر
۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
زمین چار دیواری نقلی خوشجا گلدشت
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
زمین شمالی سند دار پشت پارک لاله
۵۴۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
زمین شمالی سند دار پشت پارک لاله
باغ میوه
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
باغ میوه
زمین 113متری جنوبی صالح آباد
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
زمین نقلی شمالی
۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
زمین 167متری جنوبی صالح آباد
۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
زمین ۲۰۰متری خوش جا
۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
زمین خوشجا قابل ساخت
۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
کلنگی جنوبی
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
کلنگی جنوبی
زمین بلوار فجر با سند تک برگ مشاء خوش قواره
۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
زمین سه بر بلوار فجر
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
زمین سه بر بلوار فجر
زمین فروشی
۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
قبلیبعدی