رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در نسیم‌شهر

در حال دریافت ...
منزل ۴۲متر
ودیعه: ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
املاک
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
رهن آپارتمان ۷۰ متری دو خوابه در رباط کریم
ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲۲ ساعت پیش
رهن آپارتمان ۷۰ متری دو خوابه در رباط کریم
واحد ۶۸ متری،رهن کامل
ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
دیروز
واحد ۶۸ متری،رهن کامل
۷۰ متری فروشی
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۴ روز پیش
واحد ۸۵ متری اجاره
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
واحد دوخوابه
ودیعه: ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۴ روز پیش
واحد دوخوابه
اجاره یک واحد آپارتمان 65متری در شهرک فرمانداری
ودیعه: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۴ روز پیش
اجاره یک واحد آپارتمان 65متری در شهرک فرمانداری
اجاره یک واحد آپارتمان 85متری در اسماعیل آباد
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۵۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
اجاره یک واحد آپارتمان 150متری در شهرک رسالت
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۵ روز پیش
اجاره اپارتمان نسیم شهر
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۵ روز پیش
اجاره اپارتمان نسیم شهر
واحد ۷۰ متری
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
اجاره آپارتمان 160متری در بلوار امام خمینی
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۶ روز پیش
اجاره آپارتمان 160متری در بلوار امام خمینی
اجاره یک واحد آپارتمان 80متری در بلوار بوستان
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۶ روز پیش
اجاره یک واحد آپارتمان 100متری در شهرک فرمانداری
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۶ روز پیش
اجاره یک واحد آپارتمان 100متری در شهرک فرمانداری
اجاره یک واحد آپارتمان 60متری در شهرک فرمانداری
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۱۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
اجاره یک واحد آپارتمان 60متری در شهرک فرمانداری
طبقه دوم ۶۰ متری بایک خواب ۶۰متر حیاط
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۶ روز پیش
طبقه دوم ۶۰ متری بایک خواب ۶۰متر حیاط
اجاره آپارتمان 65متری در شهرک رسالت
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
اجاره یک واحد آپارتمان 70متری در بلوار امام خمینی
ودیعه: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
53متر آپارتمان اجاره میدم/شهرک رسالت/تخلیه
ودیعه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۵۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
53متر آپارتمان اجاره میدم/شهرک رسالت/تخلیه
رهن واجاره
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش
اجاره آپارتمان ۶۵ متری در نسیم شهر(احمداباد)
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
اجاره اپارتمان
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
اپارتمان دو خوابه
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش
در حال دریافت ...
بعدی