اتصال برقرار شد

خرید و فروش حیوانات خانگی و دست آموز | خرید و فروش گربه، خرگوش، پرنده | حیوانات مزرعه | دیوار نیشابور

18تا کفتر بوم فروشی

۵۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش
18تا کفتر بوم فروشی

کله زرد کبوتر

۳۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش
کله زرد کبوتر

کبوتر جفت

۱۸۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش
کبوتر جفت

کله سرخ ماده

۲۵۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش
کله سرخ ماده

اکواریوم ال ای دی دار ۵ رنگ

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش
اکواریوم ال ای دی دار ۵ رنگ

عروس هلندی ماده

۴۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش
عروس هلندی ماده

کفتر پرشی

۱۵۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش
کفتر پرشی

عروس۹تخمه بالوازم

۱,۹۰۰ تومان
یک ربع پیش
عروس۹تخمه بالوازم

کبوتر پرشی و جفتگاه

۱۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش
کبوتر پرشی و جفتگاه

قناری ماده تن نخورده

۲۵۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش

فروش ۹عدد بلدرچین

۱,۱۱۱ تومان
یک ربع پیش
فروش ۹عدد بلدرچین

عروس هلندی خیلی زیبا

۸۵۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش
عروس هلندی خیلی زیبا

سرخ دم سفید کاکل

۲۵۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش
سرخ دم سفید کاکل

کبوتر

۱۳۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
کبوتر

واگزاری گربه ی کوچولو و مهربون

نیم ساعت پیش
واگزاری گربه ی کوچولو و مهربون

خرگوش لپ بالغ

۳۵۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش

هفترنگ

۱,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
هفترنگ

کبوتر

۱۴۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
کبوتر

مرغ محلی تخم گذار2/5ساله

۱۵۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
مرغ محلی تخم گذار2/5ساله

مرغ عشق رنگین کمانی

۲۱۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
مرغ عشق رنگین کمانی

گاو شیری

۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
گاو شیری

ساده هفت رنگ

۱۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
ساده هفت رنگ

ساده

۳۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
ساده

سار و سرونج نر سبز گرفتی پرشی

۲۵۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
سار و سرونج نر سبز  گرفتی پرشی
بعدی