میتسوبیشی لنسر تاکسی بیسیم قشم پیما
۴۹۶,۵۸۶ کیلومتر ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
میتسوبیشی لنسر تاکسی بیسیم قشم پیما
میتسوبیشی لنسر اتوماتیک 1600cc، مدل ۲۰۱۱
۱۱۱,۱۱۱ کیلومتر توافقی
دیروز
میتسوبیشی لنسر اتوماتیک 1600cc، مدل ۲۰۱۱
تاکسی بیسیم قشم پیما میتسوبیشی لنسر، مدل ۲۰۱۳
۳۸۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
تاکسی میتسوبیشی لنسر اتوماتیک 1600cc، مدل ۲۰۱۲
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
تاکسی میتسوبیشی لنسر اتوماتیک 1600cc، مدل ۲۰۱۲
میتسوبیشی لنسر 1800cc، مدل ۲۰۱۲
۳۲۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۳ روز پیش
میتسوبیشی لنسر اتوماتیک 1600cc، مدل ۲۰۰۷
۷۰۰ کیلومتر ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
میتسوبیشی لنسر اتوماتیک 1600cc، مدل ۲۰۰۷
میتسوبیشی لنسر اتوماتیک 1600cc، مدل ۲۰۰۷
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
میتسوبیشی لنسر اتوماتیک 1600cc، مدل ۲۰۰۷
تاکسی لنسر(قشم پیما)
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
هفتهٔ پیش
میتسوبیشی لنسر، مدل ۲۰۱۰
۴۸۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ هفته پیش
میتسوبیشی لنسر دنده‌ای 1600cc، مدل ۲۰۰۶
۱۶,۰۰۰ کیلومتر ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
میتسوبیشی لنسر دنده‌ای 1600cc، مدل ۲۰۰۶
میتسوبیشی لنسر اتوماتیک 1600cc، مدل ۲۰۰۹
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
میتسوبیشی لنسر اتوماتیک 1600cc، مدل ۲۰۰۹
خودرو میتسوبیشی پاجیرو مدل ۹۱
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
خودرو میتسوبیشی پاجیرو مدل ۹۱
میتسوبیشی، مدل ۲۰۰۶
۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲ هفته پیش
میتسوبیشی، مدل ۲۰۰۶
میتسوبیشی لنسر اتوماتیک 1600cc، مدل ۲۰۰۶
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲ هفته پیش
میتسوبیشی لنسر اتوماتیک 1600cc، مدل ۲۰۰۶
میتسوبیشی لنسر، مدل ۲۰۰۹
۱۱۱ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ هفته پیش
میتسوبیشی لنسر، مدل ۲۰۰۹
میتسوبیشی، مدل ۲۰۰۸
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
میتسوبیشی لنسر، مدل ۲۰۱۰
۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۴ هفته پیش
میتسوبیشی لنسر، مدل ۲۰۱۰