خرید و فروش پرنده | کبوتر | طرقه | مرغ عشق | قناری | خرید و فروش پرنده کبوتر مرغ عشق | دیوار قم

جوجه کوتوله دستی

۳۵۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در کلهری
جوجه کوتوله دستی

کبوتر رنگی

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در کلهری
کبوتر رنگی

یه ماده دمبی مهر پرشی بشرط

۲۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در کلهری
یه ماده دمبی مهر پرشی بشرط

مرغ مینا هفت ماهه

۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در کلهری
مرغ مینا هفت ماهه

مرغ لاری

۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در کلهری
مرغ لاری

عروس هلندی ماده مست

۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش در کلهری
عروس هلندی ماده مست

کفتر ماده جکسون

۳۸۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش در کلهری
کفتر ماده جکسون

کفترطوقی

۴۷۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش در کلهری
کفترطوقی

کبوتر طوقی

۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش در کلهری
کبوتر طوقی

مرغ عشق مولد

۴۵۰,۰۰۰ تومان
دیروز در کلهری
مرغ عشق مولد

کبوترالمانی دوکت

۲۵۰,۰۰۰ تومان
دیروز در کلهری
کبوترالمانی دوکت

مرغ عشق رنگ

۳۵۰,۰۰۰ تومان
دیروز در کلهری
مرغ عشق رنگ

طوطی آوازه خوان وعروس نرتک

۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در کلهری
طوطی آوازه خوان وعروس نرتک

پلاس و پلاکی

۲۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در کلهری
پلاس و پلاکی

کوتوله برزیلی معاوضه هم دارم

۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در کلهری
کوتوله برزیلی معاوضه هم دارم

کفتر ابِلغ سبز

۱۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در کلهری
کفتر ابِلغ سبز

کفتر دم سیاه

۳۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در کلهری
کفتر دم سیاه

عروس لوتینو هلندی

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در کلهری
عروس لوتینو هلندی

کفتر دمسیا ه

۳۵۰,۰۰۰ تومان
دیروز در کلهری
کفتر دمسیا ه

کفتر یاهو پرشی

۳۵,۰۰۰ تومان
دیروز در کلهری
کفتر یاهو پرشی

عروس هلندی

۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در کلهری
عروس هلندی

کفتر

۱۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در کلهری
کفتر

کاسکوسخنگودم دم شرابی

۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در کلهری
کاسکوسخنگودم دم شرابی

طوقی مهر مهر

۳۵۰,۰۰۰ تومان
پریروز در کلهری
طوقی مهر مهر
بعدی

خرید و فروش پرنده | کبوتر | طرقه | مرغ عشق | قناری | خرید و فروش پرنده کبوتر مرغ عشق | دیوار قم