حیوانات مزرعه در قم روی دیوار

در حال دریافت ...
شکم اولشه
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش در کیوانفر
شکم اولشه
مرغ ابریشمی نژاد دار
۱,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش در آزادگان
مرغ ابریشمی نژاد دار
بوقلمون مولدو تخم نطفه دار
۱۲۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در امامزاده ابراهیم
اردک محلی ۶ تا
۳۵,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در پردیسان
لاری ۲ماهه
۱۸۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در امام
لاری ۲ماهه
کفتر پرشی نر
توافقی
نیم ساعت پیش در کلهری
کفتر پرشی نر
مرغ و خروس لاری
۷۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در جمهوری
مرغ و خروس
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در آذر
مرغ و خروس
بزغاله‌کردی
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در پردیسان
بزغاله‌کردی
بز نر و بز
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در آذر
بز نر و بز
جوجه نژاد گلین لری
توافقی
۲ ساعت پیش در امامزاده ابراهیم
جوجه نژاد گلین لری
مرغ شاخدار سفید
۷۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در آذر
مرغ شاخدار سفید
جوجه بوقلمون یک روزه تا دو ماهه برنز انگلیس
توافقی
۲ ساعت پیش در بلوار ۱۵ خرداد
جوجه بوقلمون یک روزه تا دو ماهه برنز انگلیس
اردک 4ماهه
۲۵,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در انصار‌الحسین
اردک 4ماهه
بره شیر مست
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در توحید
تخم نطفه دار رسمی مرغ مشکی اصل اصل
۲,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در سمیه
تخم نطفه دار رسمی مرغ مشکی اصل اصل
گو ساله هلشتاین اصل
توافقی
۲ ساعت پیش در پردیسان
گو ساله هلشتاین اصل
جوجه رسمی
۲۷,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در توحید
جوجه رسمی
لاری.مرندی.سبرایت.همه ۳ماه نیم
توافقی
۳ ساعت پیش در امامزاده ابراهیم
لاری.مرندی.سبرایت.همه ۳ماه نیم
جوجه فونیکس
۲۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در انسجام
جوجه فونیکس
مرغ کرچ
۱۷۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در امامزاده ابراهیم
مرغ کرچ
مرغ لری قلمه سیاه تخم کن جوان سالم
۶۵,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در پردیسان
مرغ لری قلمه سیاه تخم کن جوان سالم
جوجه سبرایت
۱۲,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در انسجام
جوجه سبرایت
مرغ خروس سالم سرحال
۳۵,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در امامزاده ابراهیم
مرغ خروس سالم سرحال
بعدی