حیوانات مزرعه در قم روی دیوار

در حال دریافت ...
بز ابستن و بزغاله دار
۳,۶۰۰ تومان
دقایقی پیش در امامزاده ابراهیم
بز ابستن و بزغاله دار
بز سانن
توافقی
یک ربع پیش در امامزاده ابراهیم
بز سانن
6بقلون نوچه 3.4ماه سالم سرحال
جهت معاوضه
نیم ساعت پیش در دانیال
6بقلون نوچه 3.4ماه سالم سرحال
یک عددمرغ کرچ رسمی اصیل
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در بلوار کاشانی
مرغ کرچ
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در جمهوری
بلدرچین نر بالغ(کشتار_مولد)
۸,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در توحید
بلدرچین نر بالغ(کشتار_مولد)
جوجه بوقلمون بوربون
۳۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در جمهوری
جوجه بوقلمون بوربون
15عدد مرغ وخروس درهم
۲۵,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در توحید
نربز وبز اصل پاکستان
۱۲۳,۴۵۶ تومان
۱ ساعت پیش در آزادگان
نربز وبز اصل پاکستان
خروس
۶۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در گلزار
خروس
جوجه لاری
۲۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در امام
جوجه لاری
بوقلمون
۱۸,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در آذر
بوقلمون
جوجه رسمی واکسن خورده
۲,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در مدرس
جوجه رسمی واکسن خورده
مرغ چینی تخم گذار سالم
۱۱۵,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در دورشهر
مرغ وخروس
۴۵,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در امام
مرغ وخروس
بره ماده بومی
۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در زنبیل‌آباد (شهید صدوقی)
بره ماده بومی
جوجه مرغ مرندی و ترک
۵,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در پردیسان
تخم نطفه دار برهما بلو
۳۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در توحید
تخم نطفه دار برهما بلو
تخم مرغ نطفه دار
۲,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در توحید
تخم مرغ نطفه دار
بره نر.میش بره دار
۴۵,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در جمهوری
بره نر.میش بره دار
مرغ و خروس تزیینی
توافقی
۲ ساعت پیش در آزادگان
مرغ و خروس تزیینی
بوقلمون ۴ماهه
۸۵,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در امامزاده ابراهیم
بوقلمون ۴ماهه
جوجه لاری
۲۵,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در کلهری
جوجه لاری
میش سه تا
توافقی
۲ ساعت پیش در آذر
میش سه تا
بعدی