حیوانات مزرعه در قم روی دیوار

در حال دریافت ...
بوقلمون
۵۳,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش در پردیسان
حدود 20الی 30تا جوجه سبرایت اصیل 2ماهه
۳۲,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش در توحید
حدود 20الی 30تا جوجه سبرایت اصیل 2ماهه
خروس
توافقی
یک ربع پیش در امامزاده ابراهیم
۱۲راس شیشک و طوقولی ماده اصل افشار
توافقی
نیم ساعت پیش در امام
۱۲راس شیشک و طوقولی ماده اصل افشار
گوساله پرواری
۳۲,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در هنرستان
گوساله پرواری
گله گوسفند و بره
۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در بنیاد
قوچ
۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در امامزاده ابراهیم
قوچ
خوروس لاری اصل
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در امامزاده ابراهیم
خوروس لاری اصل
بزغاله
توافقی
۲ ساعت پیش در امامزاده ابراهیم
بزغاله
خروس لاری
۹۵۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در توحید
خروس لاری
خروس کوشینA
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در توحید
خروس کوشینA
ابریشمی و جاپینز
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در آذر
ابریشمی و جاپینز
جوجه لاری
توافقی
۹ ساعت پیش در امامزاده ابراهیم
جوجه لاری
**خروس لاری رضا ۱۰ تن
۹۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در شهید بهشتی
**خروس لاری رضا ۱۰ تن
مرغ وخروس رزکامپ
۱۲۵,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در پلیس
مرغ وخروس رزکامپ
جوجه بوقلمون دو ماهه سالم 700گرمی
۴۷,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در توحید
جوجه بوقلمون دو ماهه سالم 700گرمی
تخم و جوجه مرغ مرندی اصیل
۲,۵۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در پردیسان
تخم و جوجه مرغ مرندی اصیل
اردک تخم گذار
توافقی
۱۱ ساعت پیش در امام
بره قوچ
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در آذر
بره قوچ
سبرایت
۷۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در مدرس
سبرایت
۷۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در مدرس
سبرایت
بوقلمون بیوتی
۱۹,۵۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در توحید
بوقلمون بیوتی
فروش ۱۰ عدد جوجه کوشین
۲۵,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در حرم
فروش ۱۰ عدد جوجه کوشین
تخم نطفه دار سلطان و لهستانی و برهما
۵,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در آذر
تخم نطفه دار سلطان و لهستانی و برهما
در حال دریافت ...
بعدی