اتصال برقرار شد

خرید انواع گل و گیاه طبیعی در قم

نخل ماداگاسکار

نو
۱۹۵,۰۰۰ تومان
لحظاتی پیش در باجک (۱۹ دی)
نخل ماداگاسکار

گل طبیعی

نو
۶۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش در پردیسان
گل طبیعی

طبیعی و سرحال

کارکرده
۱۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در آذر
طبیعی و سرحال

گل و گیاه فردوس

نو
۱۸,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر توحید
گل و گیاه فردوس

دو عدد فیکوس بلک سرحال

نو
۵۵,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در هنرستان
دو عدد فیکوس بلک سرحال

سانسوریا ابلق دو بوته جوانه زده

نو
۸۹,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در هنرستان
سانسوریا ابلق دو بوته جوانه زده

فیکوس ابلق 4 بوته جوانه زده

نو
۳۳۹,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در هنرستان
فیکوس ابلق 4 بوته جوانه زده

گل بصورت یکجا

نو
۲۵,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در باجک (۱۹ دی)
گل بصورت یکجا

گلدان سرامیکی

نو
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در دورشهر
گلدان سرامیکی

گل سانسوریا شمشیری

نو
۲۸,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در جمهوری
گل سانسوریا شمشیری

کاکتوس ،قاشقی

نو
۳۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در آزادگان
کاکتوس ،قاشقی

۶ گلدان نو با زیری گلدان

نو
۲۱۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در امامزاده ابراهیم
۶ گلدان نو با زیری گلدان

گل پتوس کاسه بزرگ

در حد نو
۱,۱۱۱ تومان
نردبان شده | فوری در بنیاد
گل پتوس کاسه بزرگ

گل طبیعی

نو
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در پردیسان
گل طبیعی

زاموفیلیا ابلق

نو
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در امامزاده ابراهیم
زاموفیلیا ابلق

گل متنوع

نو
۱۵,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در امامزاده ابراهیم
گل متنوع

گل حسن یوسف

نو
۱۹,۰۰۰ تومان
فروشگاه گل و گیاه بنفشه در توحید
گل حسن یوسف

گل پتوس سالم و بزرگ

نو
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در انسجام
گل پتوس سالم و بزرگ

کاکتوس اچینو

نو
۵,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در امامزاده ابراهیم
کاکتوس اچینو

گل های اپارتمانی سینگنیوم شفلرا حسن یوسف فیکوس

نو
۱۵,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر توحید
گل های اپارتمانی سینگنیوم شفلرا حسن یوسف فیکوس

گل طبیعی

نو
۶۵,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در توحید
گل طبیعی

گل سانسوریا با گلدان

نو
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در باجک (۱۹ دی)
گل سانسوریا با گلدان

گل زیبا ،سالم و پرپشت

نو
۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در کیوانفر
گل زیبا ،سالم و پرپشت

گلدان سرامیکی

در حد نو
۴۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در یزدان‌شهر
گلدان سرامیکی
بعدی

خرید انواع گل و گیاه طبیعی در قم