خرید و فروش و قیمت خودرو کیا در رفسنجان

کیا ریو مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۵
۳۱۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲۴ ساعت پیش
کیا ریو مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۵
کیا ریو مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۵
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز
ریو مدل۸۹.سالم
۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
ریو مدل 89
۳۱۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۶ روز پیش
کیا سورنتو ، مدل ۲۰۱۲
۲۰۴,۰۰۰ کیلومتر ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
کیا سورنتو ، مدل ۲۰۱۲
کیا ریو مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۹
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
هفتهٔ پیش
کیا ریو مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۹
کیا سراتو اتوماتیک 2000cc، مدل ۲۰۱۰
۲۳۹,۰۰۰ کیلومتر ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
کیا سراتو اتوماتیک 2000cc، مدل ۲۰۱۰
کیا ریو مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۹
۱۷۰ کیلومتر جهت معاوضه
۲ هفته پیش
کیا ریو مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۹
ون سایپا کاروان سایپا، مدل۱372
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲ هفته پیش
کیا ریو مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۴
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲ هفته پیش
کیا ریو مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۶
۱۹۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
کیا 2700cc، مدل ۲۰۰۹
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
کیا  2700cc، مدل ۲۰۰۹
کیا ریو مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۹
۱۰۰,۰۰۲ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ هفته پیش
کیا ریو مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۹
کیا ریو مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۰
۱۴۳,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۴ هفته پیش
کیا ریو مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۰
بعدی