خرید و فروش و قیمت خودرو پژو در رفسنجان مدل ۲۰۱۶

پژو 206 تیپ ۲، مدل ۱۳۹۵بیرنگ کم کار
۶۹,۱۰۰ کیلومتر توافقی
دیروز
پژو 206 تیپ ۲، مدل ۱۳۹۵بیرنگ کم کار
پژو 405 GLX - دوگانه‌ سوز CNG، مدل ۱۳۹۵
۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۳ روز پیش
پژو پارس ساده، مدل ۲۰۱۶ - ۱۳۹۵
۱۴۰ کیلومتر ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
پژو پارس ساده، مدل ۲۰۱۶ - ۱۳۹۵
پژو 206 تیپ ۲، مدل ۱۳۹۵
۹۶,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
پژو 206 تیپ ۲، مدل ۱۳۹۵
پژو 206 تیپ ۲، مدل ۱۳۹۵
۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۶ روز پیش
پژو 405 GLX - دوگانه‌ سوز CNG، مدل ۱۳۹۵
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش
پژو 405 GL بنزینی، مدل ۱۳۹۵
۹۶,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
هفتهٔ پیش
پژو 405 GL بنزینی، مدل ۱۳۹۵
پژو پارس سال خونگی، مدل ۱۳۹۵
۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پژو پارس سال خونگی، مدل ۱۳۹۵
پژو پارس LX TU5، مدل ۱۳۹۵
۱۰۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پژو پارس LX TU5، مدل ۱۳۹۵
پژو پارس ساده، مدل ۱۳۹۵
۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پژو پارس ساده، مدل ۱۳۹۵
پژو 405 GLX - دوگانه‌ سوز CNG، مدل ۱۳۹۵
۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۲ هفته پیش
پژو پارس سال، مدل ۱۳۹۵
۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲ هفته پیش
پژو پارس LX TU5، مدل ۱۳۹۵
۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پژو پارس LX TU5، مدل ۱۳۹۵
پژو پارس سال، مدل ۱۳۹۵
۱۱۱,۱۱۱ کیلومتر ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پژو 206 SD V8، مدل ۱۳۹۵
۱۲۵,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۳ هفته پیش
پژو 405 GL بنزینی، مدل ۱۳۹۵
۱۷,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
پژو 405 GL بنزینی، مدل ۱۳۹۵
پژو پارس سال، مدل ۱۳۹۵
۸۳,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۴ هفته پیش
پژو پارس سال، مدل ۱۳۹۵
پژو 206 تیپ ۲، مدل ۱۳۹۵
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
پژو 206 تیپ ۲، مدل ۱۳۹۵
پژو پارس سال، مدل ۱۳۹۵
۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۴ هفته پیش
پژو پارس سال، مدل ۱۳۹۵
بعدی