خرید و فروش و قیمت خودرو پراید در رفسنجان

پراید هاچبک، مدل ۱۳۷۴
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
پراید هاچبک، مدل ۱۳۷۴
پراید ۸۵ تمیز
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ ساعت پیش
پراید ۸۵ تمیز
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۲
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۲
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶
۱۱,۱۱۱ کیلومتر ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۲
۱۱۱,۱۱۱ کیلومتر غیرقابل نمایش
۵ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۲
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶
۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۵ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۵
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۶ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۵
پراید 111 SX، مدل ۱۳۹۷
۲۷,۸۰۰ کیلومتر ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
پراید 111 SX، مدل ۱۳۹۷
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۱ ساعت پیش
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۹
۲۲,۲۲۵ کیلومتر ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
پراید هاچبک، مدل ۱۳۷۴
۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۱۱ ساعت پیش
پراید ۱۳۱ ۹۸ در حد صفر
۲۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار مدل ۸۸ دوگانه کارخانه
۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار  مدل ۸۸ دوگانه کارخانه
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
۱۳,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۱۳ ساعت پیش
پراید تمیز و سالم صندوق‌دار دوگانه کارخانه، مدل ۸۹
۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲۲ ساعت پیش
پراید تمیز و سالم صندوق‌دار دوگانه کارخانه، مدل ۸۹
پراید 132 مدل ۱۳۸۷
۳۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
دیروز
پراید 132   مدل ۱۳۸۷
پراید 111 SL، مدل ۱۳۹۵
۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
پراید 111 SL، مدل ۱۳۹۵
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶
۱۱,۱۱۱ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶
پراید هاچبک، مدل ۱۳۷۶
۱۳۴,۶۵۷ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
پراید هاچبک، مدل ۱۳۷۶
پراید هاچبک، مدل ۱۳۷۵
۱۵,۰۰۰ کیلومتر توافقی
دیروز
پراید هاچبک، مدل ۱۳۷۵
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۹
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۹
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶
۴۷۶,۴۷۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۹
۳۶,۰۰۰ کیلومتر توافقی
دیروز
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۹
بعدی