خرید و فروش و قیمت خودرو پراید 132 در رفسنجان

پراید 132 ساده، مدل ۱۳۹۰
۱۱۱,۱۱۱ کیلومتر ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۹۰
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۷
۱۱۱,۱۱۱ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۷
پراید 132 ، مدل ۱۳۸۹
۲۰۴,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ روز پیش
پراید 132 ، مدل ۱۳۸۹
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۸
۹,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
پراید 132 مدل ۱۳۸۷
۳۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۶ روز پیش
پراید 132   مدل ۱۳۸۷
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۹۰
۲۶۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
پراید 132 دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۹۰
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
پراید 132 دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۹۰
فروش پراید مدل ۸۷
۱۲,۰۰۰ کیلومتر ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
فروش پراید مدل ۸۷
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۹۰
۲,۵۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۹۰
پراید 132 دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۹۰
۲۱۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ هفته پیش
پراید 132 دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۹۰
پراید 132 EX، مدل ۱۳۸۸
۲۲۴,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ هفته پیش
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۴
۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲ هفته پیش
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۴
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۹۵
۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۷
۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ هفته پیش
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۷
پراید 132 SX، مدل ۱۳۹۱
۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ هفته پیش
پراید 132 SX، مدل ۱۳۹۱
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۷
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ هفته پیش
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۹۰
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ هفته پیش
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۹۰
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۹۱
۱۳۵,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ هفته پیش
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۹۱
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۷
۳۴۴,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ هفته پیش
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۷
بعدی