خرید و فروش و قیمت خودرو پراید صندوق‌دار در رفسنجان

خودرو پراید صندوقدار مدل ۸۲
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
نیم ساعت پیش
خودرو پراید صندوقدار مدل ۸۲
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۵
۴۲,۷۲۲ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۵
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
۱۳۹,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۰ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
۲۳۳,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۳ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۶
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۳ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
۳۱۳,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۵ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۱
۳۲۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۵ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۵
۱۱۱ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۶ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۵
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۴
۱,۱۱۱ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۷ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۴
پراید صندوق‌دار CNG،دوگانه مدل ۱۳۸۶
۱ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۸ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG،دوگانه مدل ۱۳۸۶
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲۰ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲۲ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶
۳۱۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۰
۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۰
پراید مدل ۸۲ رنگ سفید سالم
۵۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
پراید مدل 82 موتور ضمانتی
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
پراید مدل 82 موتور ضمانتی
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۴
۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷
۴۲۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۱
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۱
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶
۳۳۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
۳۷۸,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز
بعدی