خرید و فروش و قیمت خودرو پراید در رفسنجان مدل ۱۳۸۲

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
خودرو پراید صندوقدار مدل ۸۲
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز
خودرو پراید صندوقدار مدل ۸۲
پراید هاچبک تصادفی، مدل ۱۳۸۲
۱,۲۳۴ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ روز پیش
پراید هاچبک تصادفی، مدل ۱۳۸۲
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ روز پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
پراید مدل ۸۲ رنگ سفید سالم
۵۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ روز پیش
پراید مدل 82 موتور ضمانتی
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ روز پیش
پراید مدل 82 موتور ضمانتی
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۲
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۴ روز پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
۴۱۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۶ روز پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
پراید هاچبک، مدل ۱۳۸۲
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۷ روز پیش
پراید هاچبک، مدل ۱۳۸۲
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۲
۱۱۱,۱۱۱ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۲
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
۱۱,۱۱۱ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
۴۱,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۲ هفته پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ هفته پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
۶۶,۶۶۶ کیلومتر توافقی
۲ هفته پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ هفته پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
پراید سفری، مدل ۱۳۸۲
۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
پراید سفری، مدل ۱۳۸۲
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
۲۲,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۳ هفته پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
بعدی