خریدار ضایعات مس برنج آلمنیوم آهن آلات و....

کارکرده
۲۱,۷۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه ضایعات قائم در تهران
خریدار ضایعات  مس برنج آلمنیوم آهن آلات و....

آهن فروشا

۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در رفسنجان

۱۰ قصب اهن فروشا بافندهده

۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر رفسنجان

خرید آهن آلات و ضایعات مس و برنج آلمینیوم

کارکرده
۲۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر تهران
خرید آهن آلات و ضایعات مس و برنج آلمینیوم

خرید آهن آلات و ضایعات آلومینیوم مس کاغذ باطله

کارکرده
۲۳,۷۰۰ تومان
نردبان شدهدر تهران
خرید آهن آلات و ضایعات آلومینیوم مس کاغذ باطله

خرید ضایعات

کارکرده
۱۳,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر رفسنجان
خرید ضایعات

پخش ضایعات کشمش حلوایی بیدانه مویز

۳۹,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش در رفسنجان
پخش ضایعات کشمش حلوایی بیدانه مویز

خریدار آهن آلات و ضایعات همه ساعته

کارکرده
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش در اهواز
خریدار آهن آلات و ضایعات همه ساعته

ضایعات کل اهن آلات تهران غرب و شرق

کارکرده
۳۶,۰۰۰ تومان
فروشگاه ضایعات انبار مرکزی در کل در تهران
ضایعات کل اهن آلات تهران غرب و شرق

خرید آهن آلات و ضایعات خریدار آهن همه مناطق اهواز

کارکرده
۱۵,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر اهواز
خرید آهن آلات و ضایعات خریدار آهن همه مناطق اهواز

خرید فروش ضایعات آهن آلات آلومینیوم استیل و...

کارکرده
۲۴,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر تهران
خرید فروش ضایعات آهن آلات آلومینیوم استیل و...

خریدار آهن آلات و ضایعات

کارکرده
۱۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر تهران
خریدار آهن آلات و ضایعات

خرید انواع آهن آلات و ضایعات و فلزات رنگی

کارکرده
۱۱۱,۱۱۱ تومان
نردبان شدهدر تهران
خرید انواع آهن آلات و ضایعات و فلزات رنگی

خریدار اهن الات و ضایعات کابل

کارکرده
۲۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه ضایعاتی دوستان در اهواز
خریدار اهن الات و ضایعات کابل

خرید و فروش ضایعات اهن الات مس برنج

کارکرده
۲۲,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر تهران
خرید و فروش ضایعات اهن الات مس برنج

خریدار انواع ضایعات و آهن آلات

کارکرده
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش در تهران
خریدار انواع ضایعات و آهن آلات

خرید فروش ضایعات اهن الات و فلزات رنگی

کارکرده
۲۲,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر تهران
خرید فروش ضایعات اهن الات و فلزات رنگی

تعدادی میلگرد ۱۲ و ۸

نو
۱۲۵,۰۰۰ تومان
دیروز در رفسنجان
تعدادی میلگرد ۱۲ و ۸

خریدار آهن آلات و ضایعات مس المنیوم و غیره

کارکرده
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر تهران
خریدار آهن آلات و ضایعات مس المنیوم و غیره

زمین بلوار آهن فروش ها

نردبان شدهدر رفسنجان

منزل مسکونی کلید نخورده در آهن فروش‌ها

۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در رفسنجان

فروش منزل در به حیاط بلوار آهن فروش ها

۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
نردبان شدهدر رفسنجان

خریدار کاغذ باطله،کتاب،آهن آلات و ضایعات

کارکرده
۸,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر تهران
خریدار کاغذ باطله،کتاب،آهن آلات و ضایعات

زمین خیابان آهن فروشان

نردبان شدهدر رفسنجان
بعدی