رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در رفسنجان

اپارتمان استاد شهریار
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
خیابان معلم ۳ متراژ۹۰ متر دارای پارکینگ انبارحیاط
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹۵۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش
اپارتمان۸۵متری
ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
پریروز
اپارتمان رهنی
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
پریروز
اپارتمان ۱۲۰ متری امام سجاد
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
اپارتمان ۱۲۰ متری امام سجاد
اپارتمان اجاره ای
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
خیابان مدرس ۸
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ روز پیش
منزل اجاره خیابان امام
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
منزل اجاره خیابان امام
آپارتمان. 100 متر . خیابان ابوذر
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
آپارتمان. 100 متر . خیابان ابوذر
سوئیت80متری طبقه اول واقع در بلوارشهیدنوری
ودیعه: ۶ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰۰ تومان
۵ روز پیش
طبقه اول اجاره ای شهرک جهاد
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
رهن و اجاره آپارتمان پروژه آفتاب
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
سوئیت طبقه اول بلوار شهیدنوری 80متر
ودیعه: ۶ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰۰ تومان
۶ روز پیش
آپارتمان طبقه اول در بلوار امام علی 19
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
اجاره آپارتمان ۷۰ متری
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
اجاره آپارتمان ۷۰ متری
اجاره آپارتمان ۱۲۰ متری
ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
اجاره آپارتمان  ۱۲۰ متری
رهن کامل واحد اپارتمان
ودیعه: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
هفتهٔ پیش
آپارتمان اجاره لب دکتر حسابی
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
اجازه منزل مسکونی واقع درخیابان صاحب الزمان
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
اپارتمان اجاره ای خ کار گر
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پیلوت برای دانشجویان
ودیعه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۵۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
رهن و اجاره طبقه بالا بلوار امام علی ...
ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ هفته پیش
آپارتمان نوساز اجاره ای
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
خانه اجاره ای معراج شمالی31/طبقه اول
ودیعه: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
بعدی