رهن و اجاره مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... از ۵۰ متر در رفسنجان

مغازه ۱۲۰متری خیابان امام علی
ودیعه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
انبار برای اجاره/100مترمربع/امیرکبیر - مطهری
ودیعه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
انبار برای اجاره/100مترمربع/امیرکبیر - مطهری
اجاره مغازه بلوار باهنر
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش
خیابان شهد پژو
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
انبار برای اجاره/متراژ 100/مطهری و امیرکبیر
ودیعه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
انبار برای اجاره/متراژ 100/مطهری و امیرکبیر
اجاره نمایشگاه ۲۰۰۰ متری در بلوار شریعتی غربی
ودیعه: مجانی اجاره ماهیانه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
مغازه صد و هشتاد و هفت متر دارای چندین دهنه ابوذر
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
مغازه اسلام آباد
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: ۹۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
مغازه اجاره ای بلوارخلیج فارس
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
اجاره مغازه در مهدی اباد واحد
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
مغازه 50 متر بلوار حجت خ المهدی
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
انبار 85متر
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
هفتهٔ پیش
کارگاه اسلام اباد(شاه جهان اباد) 450متر
ودیعه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
کارگاه اسلام اباد(شاه جهان اباد) 450متر
خیابان شهید حسینی
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
اجاره کارگاه در خ مطهری
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۲ هفته پیش
اجاره و رهن مغازه ۵۰ متری و ۲۰ مترنیم طبقه
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
زمین تجاری اجاره ای
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۲ هفته پیش
زمین تجاری اجاره ای
ساختمان سقف سبک
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
مغازه اسلام آباد
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
واگذاری کافه رفسنجان
ودیعه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
مغازه ۷۰ متر بلوار خلیج فارس
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
مغازه ۷۰ متر بلوار خلیج فارس
مغازه اجاره ای شهید روشن
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
مغازه اجاره ای شهید روشن
مغازه بلوارامام سجاد
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
مغازه بلوارامام سجاد
مغازه اجاره ای بلوار هجرت
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
بعدی