خرید و فروش پرنده | کبوتر | طرقه | مرغ عشق | قناری | خرید و فروش پرنده کبوتر مرغ عشق | دیوار رشت

جفت های مولد

۱۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در رازی
جفت های مولد

عروس هلندی

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در رازی
عروس هلندی

جفت مرغ عشق به همراه جوجه

۵۵۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در رازی
جفت مرغ عشق به همراه جوجه

عروس هلندی فول رام

۸۵۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در رازی
عروس هلندی فول رام

فنچ بنگالی

۳۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در رازی
فنچ بنگالی

طوطی عروس

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در رازی
طوطی عروس

عروس هلندی لوتینو و ابلغ و آهوهی

۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش در رازی
عروس هلندی لوتینو و ابلغ و آهوهی

۷ عدد عروس هلندی ۳ ماهه شاه تخم

۷۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در رازی
۷ عدد عروس هلندی ۳ ماهه شاه تخم

عروس هلندی ماده وسالم لوتینو

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در رازی
عروس هلندی ماده وسالم لوتینو

فروش جفت مولد

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در رازی
فروش جفت مولد

مرغ عشق انگلیسی مولد

۸۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در رازی
مرغ عشق انگلیسی مولد

برزیلی کرمینو دستی

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در رازی
برزیلی کرمینو دستی

قناری رسمی معمولی و طوطی عروس

۴۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در رازی
قناری رسمی معمولی و طوطی عروس

عروس هلندی جوجه دونخور موجوده دو ماهه

۱۱۱,۱۱۱ تومان
پریروز در رازی
عروس هلندی جوجه  دونخور موجوده دو ماهه

طوطی بریزیلی

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در رازی
طوطی بریزیلی

دوجفت مرغ عشق

۲۵۰,۰۰۰ تومان
پریروز در رازی
دوجفت مرغ عشق

کبوتر زاغ

۱۳۰,۰۰۰ تومان
پریروز در رازی
کبوتر زاغ

کبوتر گردن فر شامپوین

۱۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در رازی
کبوتر گردن فر شامپوین

مرغ عشق رنگ

۷۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در رازی
مرغ عشق رنگ

عروس هلندی ماده بالغ

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در رازی
عروس هلندی ماده بالغ

عروس نر

۷۵۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در رازی
عروس نر

کبوتر ساز پرش سنگین به شرط

۸۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در رازی
کبوتر ساز پرش سنگین به شرط

جفت عروس هلندی

۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در رازی
جفت عروس هلندی

قناری جفت سیلور

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در رازی
قناری جفت سیلور
بعدی

خرید و فروش پرنده | کبوتر | طرقه | مرغ عشق | قناری | خرید و فروش پرنده کبوتر مرغ عشق | دیوار رشت