خرید و فروش پرنده | کبوتر | طرقه | مرغ عشق | قناری | خرید و فروش پرنده کبوتر مرغ عشق | دیوار سنندج

در حال دریافت ...
طوق خال سیاه
۱۸۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
طوق خال سیاه
سهره بچ قفس
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش
سهره بچ قفس
مرغ عشق
۵۵۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش
مرغ عشق
کبوتر پلاکی
۳۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش
کبوتر پلاکی
عروس هلندی
۶۵۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش
عروس هلندی
کبوتر
توافقی
دیروز
کبوتر
طوطی برزیلی
۳۷۰,۰۰۰ تومان
دیروز
طوطی برزیلی
قناری
۲۵۰,۰۰۰ تومان
دیروز
قناری
کبوتر دمبی
۲۸۰,۰۰۰ تومان
دیروز
کبوتر دمبی
قناری شرور شش دانگ مست
۸۵۰,۰۰۰ تومان
دیروز
قناری شرور شش دانگ مست
عروس ماده
۸۵۰,۰۰۰ تومان
دیروز
عروس ماده
فروش فنج
۶۰,۰۰۰ تومان
دیروز
فروش فنج
فروش دو عدد کبوتر
۱۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
فروش دو عدد کبوتر
سیره مست بی ایراد
توافقی
دیروز
سیره مست بی ایراد
جفت طوطی برزیلی
۶۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
جفت طوطی برزیلی
جفت مولد برزیلی رنگ ضمانتی فوق رام با قفس
۸۵۰,۰۰۰ تومان
دیروز
جفت مولد برزیلی رنگ  ضمانتی فوق رام با قفس
۳ فنچ تخم گذار همراه قفس بزرگ.دهگلان
۹۵,۰۰۰ تومان
دیروز
۳ فنچ تخم گذار همراه قفس بزرگ.دهگلان
مرغ عشق مولد و نقلی یکساله
۲۵۰,۰۰۰ تومان
دیروز
مرغ عشق مولد و نقلی یکساله
۲ عدد سهره طولک
۷۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
کبوتر پلاکی مسافتی
۲۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
کبوتر پلاکی مسافتی
جفت عروس هلندی
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
جفت عروس هلندی
عروس هلندی
توافقی
دیروز
عروس هلندی
قیره دو ساله
۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
قیره دو ساله
یک جفت قناری خونگی
۴۵۰,۰۰۰ تومان
دیروز
یک جفت قناری  خونگی
قبلیبعدی