رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در ساری

آپارتمان 117 متری
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش
آپارتمان 117 متری
رهن کامل آپارتمان طبقه دوم
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
رهن کامل آپارتمان طبقه دوم
اجاره ۹۵ متری کوچه فرجی . بلوار خزر. قابل تبدیل
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
آپارتمان 92 متری دو سال ساخت-معلم -امام هادی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۴ ساعت پیش
آپارتمان 92 متری دو سال ساخت-معلم -امام هادی
رهن آپارتمان 160 متری -سه خواب- معلم امام هادی
ودیعه: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۴ ساعت پیش
آپارتمان165متری شهابی
ودیعه: ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۵ ساعت پیش
آپارتمان ۱۰۰ متر معلم
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۵ ساعت پیش
آپارتمان ۱۰۰ متر معلم
آپارتمان ۹۰ مترکارمندان
ودیعه: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۵ ساعت پیش
آپارتمان ۹۰ مترکارمندان
آپارتمان. 150 متری. کوی قرق
ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
آپارتمان. 150 متری. کوی قرق
آپارتمان95متری بیست متری دوم
ودیعه: ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۶ ساعت پیش
آپارتمان 120متری ورزش
ودیعه: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۶ ساعت پیش
آپارتمان 120متری ورزش
ودیعه: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۶ ساعت پیش
آپارتمان 110متری فرهنگ
ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
آپارتمان 110متری فرهنگ
۱۷۰متری نوساز واقع در پانزده خرداد
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
۱۷۰متری نوساز  واقع در پانزده خرداد
آپارتمان ۲۲۰متری نوساز واقع در بلوار خزر
ودیعه: ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۷ ساعت پیش
آپارتمان ۲۲۰متری نوساز واقع در بلوار خزر
آپارتمان در فرهنگ
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۷ ساعت پیش
آپارتمان در فرهنگ
آپارتمان 110 متری فرهنگ
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
آپارتمان 110 متری فرهنگ
آپارتمان ۲۲۰ متری معلم
ودیعه: ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۷ ساعت پیش
آپارتمان ۲۲۰ متری معلم
آپارتمان ۱۳۵ متری ۱۵ خرداد
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
آپارتمان ۱۳۵ متری ۱۵ خرداد
آپارتمان ۹۴ متری کارمندان
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۷ ساعت پیش
آپارتمان ۲۲۰ متری قارن
ودیعه: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۷ ساعت پیش
آپارتمان ۱۱۰ متر در بیست متری دوم
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
رهن آپارتمان ۱۰۵ متری طبرستان
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۷ ساعت پیش
رهن آپارتمان ۱۲۵متری سلمان فارسی فول امکانات
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
بعدی