رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در ساری

در حال دریافت ...
رهن واحد ۱۸۰ متری نما نوساز بر اصلی قرجه
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱ ساعت پیش
رهن کامل ۱۷۰ متری منطقه میرزمانی
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۱ ساعت پیش
رهن آپارتمان ۱۱۸ متری منطقه سلمان فارسی
ودیعه: ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۱ ساعت پیش
رهن آپارتمان ۱۱۸ متری منطقه سلمان فارسی
رهن کامل آپارتمان ۱۱۵ متری در کارمندان
ودیعه: ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ ساعت پیش
رهن کامل آپارتمان ۱۱۵ متری در کارمندان
رهن آپارتمان 190متری در سلمان فارسی
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۲ ساعت پیش
رهن آپارتمان در سلمان فارسی
ودیعه: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۲ ساعت پیش
رهن آپارتمان در سلمان فارسی
رهن آپارتمان در سلمان فارسی
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۲ ساعت پیش
رهن آپارتمان در سلمان فارسی
رهن و اجاره آپارتمان 145 متری معینی
ودیعه: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۲ ساعت پیش
رهن آپارتمان ۱۲۰ متری منطقه سلمان فارسی
ودیعه: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۳ ساعت پیش
رهن آپارتمان ۱۱۸ متری منطقه سلمان فارسی
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۳ ساعت پیش
رهنواحد مسکونی به متراژ ١٠٠
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۳ ساعت پیش
رهن واحد مسکونی به متراژ ١٢١
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۴۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
رهن کامل آپارتمان 100 متری -آخرای دانش
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۴ ساعت پیش
100 متری واقع در پانزده خرداد
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۱۶ ساعت پیش
100 متری واقع در پانزده خرداد
رهن کامل ۱۳۶ متری منطقه سلمان فارسی
ودیعه: ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۱۶ ساعت پیش
رهن کامل ۹۰ متری منطقه طبرستان
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۱۶ ساعت پیش
رهن آپارتمان ۱۲۰ متری منطقه سلمان فارسی
ودیعه: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۱۶ ساعت پیش
رهن آپارتمان ۱۲۰ متری منطقه سلمان فارسی
آپارتمان سمسکنده
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش
رهن و اجاره آپارتمان 109 متری جوادیه
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش
رهن و اجاره آپارتمان 109 متری جوادیه
#اجاره آپارتمان ۱۷۰متری خیابان خاقانی #
ودیعه: ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۹ ساعت پیش
#اجاره آپارتمان ۱۷۰متری خیابان خاقانی #
#اجاره آپارتمان ۸۸متری خیابان کارمندان #
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش
#اجاره آپارتمان ۸۸متری خیابان کارمندان #
رهن 141متری واقع در سلمان فارسی
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲۱ ساعت پیش
رهن 141متری واقع در سلمان فارسی
دو واحدى راه جدا طبقه اول یا همکف
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش
اپارتمان سه واحدى طبقه اول بدونه اسانسور
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش
در حال دریافت ...
بعدی