در بلاگ دیوار بخوانید: خانه قدیمی بخرید؛ گردشگر جذب کنید

خرید و فروش خانه کلنگی و زمین در ساوه

پشت اداره کار .اززمینهای دریایی .
توافقی
۱۲ ساعت پیش
پشت اداره کار .اززمینهای دریایی .
زمین ۱۰۰۰مترمربع
توافقی
۱۲ ساعت پیش
زمین ۱۰۰۰مترمربع
باغ کیلومتر ۵ جاده همدان ۳۰۰۰متر
توافقی
۱۲ ساعت پیش
باغ کیلومتر ۵ جاده همدان ۳۰۰۰متر
بتغ ۱۵۰۰متر، کیلومتر ۵جاده ساوه همدان
توافقی
۱۲ ساعت پیش
بتغ ۱۵۰۰متر، کیلومتر ۵جاده ساوه همدان
زمین فروشی
توافقی
۱۲ ساعت پیش
زمین فروشی
زمین چهار دیواری خوش قواره
توافقی
۱۳ ساعت پیش
زمین چهار  دیواری خوش قواره
زمین انتهای امیرکبیر36
توافقی
۱۳ ساعت پیش
زمین انتهای امیرکبیر36
٥۰۰مترزمین بامجوزساخت و دیوار روستایی نوبران
توافقی
۱۳ ساعت پیش
٥۰۰مترزمین بامجوزساخت و دیوار روستایی نوبران
٩۰۰ متر زمین سرمایه گذاری در شهر نوبران
توافقی
۱۳ ساعت پیش
٩۰۰ متر زمین سرمایه گذاری در شهر نوبران
زمین بالای کمربندی بسیج دو
توافقی
۱۳ ساعت پیش
زمین بالای کمربندی بسیج دو
زمین وحدت ٥ جنب ساخت
توافقی
۱۴ ساعت پیش
زمین وحدت ٥ جنب ساخت
زمین جنب ساخت وحدت ١٩
توافقی
۱۴ ساعت پیش
زمین جنب ساخت وحدت ١٩
زمین - فروش (143 متری )
توافقی
۱۴ ساعت پیش
زمین - فروش (143 متری )
زمین چهاردیواری
توافقی
۱۴ ساعت پیش
زمین چهاردیواری
زمین مسکونی
توافقی
۱۵ ساعت پیش
زمین مسکونی
زمین مسکونی ۵۰۰ متر
توافقی
۱۵ ساعت پیش
زمین مسکونی ۵۰۰ متر
زمین مسکونی تجاری
توافقی
۱۵ ساعت پیش
زمین مسکونی تجاری
زمین فروشی بافت مسکونی ۵۰۰مترنوبران یاتان
توافقی
۱۶ ساعت پیش
زمین فروشی بافت مسکونی ۵۰۰مترنوبران یاتان
زمین بالای کمربندی شهرک علوی روبرو کوثر
توافقی
۱۶ ساعت پیش
زمین بالای کمربندی شهرک علوی روبرو کوثر
زمین طرح هادی در روستای صفی اباد
توافقی
۱۶ ساعت پیش
زمین طرح هادی در روستای صفی اباد
خانه کنلگی،۳۶۰متر،طالاقانی ۲۵شعبانی ۱۰،بنفشه۱
توافقی
۱۶ ساعت پیش
خانه کنلگی،۳۶۰متر،طالاقانی ۲۵شعبانی ۱۰،بنفشه۱
زمین معتبر
توافقی
۱۶ ساعت پیش
زمین معتبر
زمین مسکونی ۵۲۰ متر واقع در روستای مسلم اباد
توافقی
۱۷ ساعت پیش
زمین مسکونی ۵۲۰ متر واقع در روستای مسلم اباد
زمین فروشی واقع در عباس آباد
توافقی
۱۷ ساعت پیش
زمین فروشی واقع در عباس آباد
قبلیبعدی