خرید و فروش حیوانات خانگی و دست آموز | خرید و فروش گربه، خرگوش، پرنده | حیوانات مزرعه | دیوار سمیرم

مرغ و خروس مینیاتوری (تزئینی)
۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش
توله سگ قدرجونی
۴۰,۰۰۰ تومان
دیروز
مرغ و خروس لاری
۶۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
مرغ و خروس لاری
فروش خروس گلین
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
فروش خروس گلین
۱۹ راس بز و میش گوسفند
جهت معاوضه
۳ روز پیش
توله هاسکی ۲ماهه
توافقی
۳ روز پیش
گلچین چندساله
۵۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
گلچین چندساله
فروش مرغ ونیمچه گلین ولری با کیفیت
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
فروش مرغ ونیمچه گلین ولری با کیفیت
سگ هاسکی نر
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
مرغ عشق رنگ
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
مرغ عشق رنگ
فروش شیشک
۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
فروش شیشک
هشت ماهه آبشتن
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
هشت ماهه آبشتن
توله سگ دوماهه
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
فروش گوسفند
توافقی
۵ روز پیش
فروش گوسفند
گاو
۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
گاو
یک راس قوچ
۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
قوچ ترکی
توافقی
هفتهٔ پیش
قوچ ترکی
معاوضه کوتر با....
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
۲۸راس بز کهره دار جوان وسرحال
۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
۲۸راس بز کهره دار جوان وسرحال
مرغ عشق رنگ
۲۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
یه راس گوساله جنس به فروش میرسد
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
یه راس گوساله جنس  به فروش میرسد
۳۰ راس شیشک
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
۳۰ راس شیشک
دستگاه جوجه کشی
توافقی
هفتهٔ پیش
دستگاه جوجه کشی
مرغ گلین
۴۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
مرغ گلین
بعدی