خرید و فروش پرنده | کبوتر | طرقه | مرغ عشق | قناری | خرید و فروش پرنده کبوتر مرغ عشق | دیوار سمنان

در حال دریافت ...
کبوتر
توافقی
۱ ساعت پیش
کبوتر
مرغ عشق
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
مرغ عشق
طوطی ملنگو
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
طوطی ملنگو
جوجه لوتینو
۴۵۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
جوجه لوتینو
جوجه مرغ عشق
۳۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
جوجه مرغ عشق
عروس وایت فیس مرواویدی ماده
۷۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
عروس وایت فیس مرواویدی ماده
کبوتر پرشی
۱۵,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
کبوتر پرشی
جفت کاکلی
۶۵,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
جفت کاکلی
قناری ماده ابلق
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
فروش مرغ عشق بالغ و جوجه
توافقی
۱۲ ساعت پیش
فروش مرغ عشق بالغ و جوجه
گلبسر دهن سهره
۱۲۰,۰۰۰ تومان
دیروز
گلبسر دهن سهره
سفید کاکلی
توافقی
دیروز
سفید کاکلی
سهره دورگ نشون دار
۱۹۰,۰۰۰ تومان
دیروز
سهره دورگ  نشون دار
گرگی کاکلی نر
۵۰,۰۰۰ تومان
دیروز
گرگی کاکلی نر
کفتر کاشان فروشی
توافقی
دیروز
کفتر کاشان فروشی
کبوتر صید بوم
۱۶۰,۰۰۰ تومان
دیروز
کبوتر صید بوم
فروش عروس هلندی نژاد البینو و لوتینیو
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
فروش عروس هلندی
۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
فروش  عروس هلندی
فنچ مولد
جهت معاوضه
پریروز
فنچ مولد
عروس گلباقالی دستی
توافقی
پریروز
عروس گلباقالی دستی
جوجه طرقه
۱۲۰,۰۰۰ تومان
پریروز
6تامرغ عشق با۲تاقفس
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
فروش تعدادی کبوترسبزمگسی ورنگی مشهدی
توافقی
پریروز
فروش تعدادی کبوترسبزمگسی ورنگی مشهدی
جفت طوطی عروس هلندی
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
جفت طوطی عروس هلندی
بعدی