خرید و فروش پرنده | کبوتر | طرقه | مرغ عشق | قناری | خرید و فروش پرنده کبوتر مرغ عشق | دیوار سمنان

کبوتر پرشی

۷۵,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
کبوتر پرشی

سرور

۱۵,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
سرور

مرغ عشق

۲۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
مرغ عشق

عروس هلندی

۸۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
عروس هلندی

جوجه سرلاکی عروس هلندی

۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
جوجه سرلاکی عروس هلندی

عروس هلندی

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
عروس هلندی

مرغ مینا سخنگو

۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
مرغ مینا سخنگو

عروس هلندی

۹۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
عروس هلندی

طوطی ملنگو دستی

۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
طوطی ملنگو دستی

قناری ماده لیمویی اماده پس بالا سالم وسرحال

توافقی
۷ ساعت پیش
قناری ماده لیمویی اماده پس بالا سالم وسرحال

کبوتر سبز ماده

۸۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش
کبوتر سبز ماده

کبوتر ماده دمبی

توافقی
۱۷ ساعت پیش
کبوتر ماده دمبی

کبوتر دوکت نر

توافقی
۱۷ ساعت پیش
کبوتر دوکت نر

جفت لوتینوباقفس ولوازم

۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش
جفت لوتینوباقفس ولوازم

کبوتر تیر ماه

۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش
کبوتر تیر ماه

عروس لوتینو

۷۵۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش

فروش چهار عدد قناری یکجا

۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش
فروش چهار عدد قناری یکجا

طوطی عروس هلندی

۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش
طوطی عروس هلندی

عروس هلندی

۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش
عروس هلندی

یک جفت طوطی عروس هلندی

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش
یک جفت طوطی عروس هلندی

یک جفت مرغ عشق

جهت معاوضه
۲۱ ساعت پیش

۴تا کفتر نر

۵۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش
۴تا کفتر نر

مرغ عشق

توافقی
۲۱ ساعت پیش

آلبینو ماده دستی بازیگوش

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش
آلبینو ماده دستی بازیگوش
بعدی

خرید و فروش پرنده | کبوتر | طرقه | مرغ عشق | قناری | خرید و فروش پرنده کبوتر مرغ عشق | دیوار سمنان