خرید و فروش پرنده | کبوتر | طرقه | مرغ عشق | قناری | خرید و فروش پرنده کبوتر مرغ عشق | دیوار سمنان

در حال دریافت ...
جوجه عروس هلندی
توافقی
۲ ساعت پیش
سه عدد نر کله دم سبز عالی
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
سه عدد نر کله دم سبز عالی
جوجه عروس سرلاکی
۱۸۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
قناری
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
قناری
کبوتر سفید کاکل ماده
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
کبوتر  سفید کاکل  ماده
کبوتر قلمکار کاکلی
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
کبوتر قلمکار کاکلی
فروش جوجه مرغ عشق
۴۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
فروش جوجه مرغ عشق
چهارتا کبوتر
۸۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
جوجه عروس سرلاکی
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
جوجه عروس سرلاکی
فروش ۵ عدد مرغ عشق .معاوضه هم دارم
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
قاره نر
۵۵,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
قاره نر
کبوتر جفت سفید
۸۵,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
کبوتر جفت سفید
قناری گلستر نر وماده
۳۲۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
قناری گلستر نر وماده
قناری نر سرخ و ماده زرد
۲۸۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
قناری نر سرخ و ماده زرد
نر وماده سفید شمرونی چشم سفید با ۲عدد جوجهاشون
جهت معاوضه
دیروز
عروس هلندی
توافقی
دیروز
قناری رسمی بلند و اوپال
توافقی
دیروز
قناری رسمی بلند و اوپال
طوطی کاسکو
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
طوطی کاسکو
کبوتر زاغ ماده پرشی
۲۰,۰۰۰ تومان
دیروز
کبوتر زاغ ماده پرشی
سه عدد جوجه قناری معاوضه
جهت معاوضه
دیروز
سه عدد جوجه قناری معاوضه
کبوتر یو ولگا زرد
۵۵۰,۰۰۰ تومان
دیروز
کبوتر یو ولگا زرد
عروس مولد
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
عروس مولد
طوطی کاسکو
۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
طوطی کاسکو
فروش مرغ عشق جوجه و بالغ
جهت معاوضه
پریروز
فروش مرغ عشق جوجه و بالغ
در حال دریافت ...
بعدی