خرید و فروش و قیمت خودرو پراید 132 در سمنان

پراید 132 نقره ای فرمان هیدرولیک
۲۵۵,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲۰ ساعت پیش
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۷
۶۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲۳ ساعت پیش
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۷
پراید 132 EX، مدل ۱۳۸۹
۱۶۲,۰۰۰ کیلومتر ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید 132 EX، مدل ۱۳۸۹
پراید132مدل87
۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
پریروز
پراید 132 SX، مدل ۱۳۸۹
۲۴۵,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز
پراید 132 SX، مدل ۱۳۸۹
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۷
۷۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۷
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۸
۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۵ روز پیش
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۸
پراید 132 SX، مدل ۱۳۹۰
۲۸۹,۰۰۰ کیلومتر ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش
پراید 132 SX، مدل ۱۳۸۷
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۷ روز پیش
پراید 132 SX، مدل ۱۳۸۷
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۷
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۹
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۹
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۲
۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید 132 ، مدل ۱۳۹۰
۲۲۲,۰۰۰ کیلومتر ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید 132 ، مدل ۱۳۹۰
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۹ سالم و تمیز
۳۲۶,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ هفته پیش
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۹ سالم و تمیز
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۱
۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۱
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۸
۱۷۴,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۲ هفته پیش
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۸
پراید 132 SE، مدل ۱۳۸۷
۲۹۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ هفته پیش
پراید 132 SE، مدل ۱۳۸۷
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۹۵
۱۴۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
پراید 132 EX، مدل ۱۳۹۵
۱۴۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
پراید 132 EX، مدل ۱۳۹۵
پراید 132 SE، مدل ۱۳۸۷
۲۶۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ هفته پیش
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۹۷
۵۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۳ هفته پیش
بعدی