خرید و فروش و قیمت خودرو تیبا هاچبک در سمنان

تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
۳,۵۰۰ کیلومتر ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش
تیبا۲ هاچ بک مدل ۹۶ بی رنگ. اطلسی
۱۱۷,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
تیبا۲ هاچ بک مدل ۹۶ بی رنگ. اطلسی
خودرو تیبا2 سفید مدل ۹۷
۳۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
خودرو تیبا2 سفید مدل ۹۷
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۸
۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۸
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۷
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۷
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۹
۲۷,۰۰۰ کیلومتر توافقی
هفتهٔ پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۹
۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰صفر
۳۰۰ کیلومتر ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰صفر
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۳
۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۳
تیبا هاچبک SX، مدل ۱۳۹۴
۷۶,۰۰۰ کیلومتر توافقی
هفتهٔ پیش
تیبا هاچبک SX، مدل ۱۳۹۴
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۴
۸۵,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۴
تیبا هاچبک SX، مدل ۱۳۹۶
۱۰۲,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ هفته پیش
تیبا هاچبک SX، مدل ۱۳۹۶
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۳
۱۲۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۵
۹۶,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ هفته پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۵
تیبا هاچبک SX، مدل ۱۳۹۷
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
تیبا هاچبک SX، مدل ۱۳۹۷
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۵
۲۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
۱۶,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲ هفته پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۸
۰ کیلومتر توافقی
۲ هفته پیش
تیبا هاچبک SX، مدل ۱۳۹۸
۰ کیلومتر ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۹
۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶
۶۴ کیلومتر ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶
تیبا هاچبک SX، مدل ۱۳۹۹
۱۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
تیبا هاچبک SX، مدل ۱۳۹۹
تیبا هاچبک SX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر توافقی
۴ هفته پیش
تیبا هاچبک SX، مدل ۱۳۹۹
۶,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۴ هفته پیش
تیبا هاچبک SX، مدل ۱۳۹۹
بعدی