رهن و اجاره دفترکار و انواع واحد اداری تا ۱۰۰ متر در سمنان

پشت جلالی ۲نبش
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
اجاره واحد خدماتی چهارراه مازندران
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش
۲۷متر باغ فردوس
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۵۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش
تک واحد خدماتى ٤٧ متر
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
تک واحد خدماتى ٤٧ متر
اجاره واحد خدماتی چهارراه مازندران
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
اجاره خدماتی باغ فردوس
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
املاک آدرین واحد خدماتی در ساختمان رازی
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
خدماتی ۱۰۰متری باغ فردوس
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
سالن زیبایی باغ فردوس
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
اجاره دفتر خدماتی شیک
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
ارایشگاه زنانه
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
آپارتمان موقیعت اداری ساختمان پزشکان معلم
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
خدماتی طبقه اول تک واحد مستقل
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
املاک آدرین خدماتی 92متره در ساختمان پزشکان
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
آپارتمان خدماتی اجاره
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
اجاره واحد خدماتی میدان مشاهیرمجتمع تجاری طباطبایی
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
اجاره واحد خدماتی میدان مشاهیرمجتمع تجاری طباطبایی
رهن واجاره واحد خدماتی
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
رهن واجاره واحد خدماتی
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
رهن واجاره واحد خدماتی
آپارتمان خدماتی هست
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
هفتهٔ پیش
املاک آدرین واحد خدماتی ساختمان پزشکان
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
آپارتمان ٤٧ متره تک واحدى
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
آپارتمان ٤٧ متره  تک واحدى
سوئیت زیرزمین ٤٥متره
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
واحد خدماتی 92 در میدان معلم
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
اجاره تجاری خدماتی
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
اجاره تجاری خدماتی
بعدی