رهن و اجاره دفترکار و انواع واحد اداری تا ۷۰ متر در سمنان

اجاره 60 متره میدان معلم
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
خدماتی ۷۰متری باغ فردوس
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
خدماتی همکف باغ فردوس
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
اجاره خدماتی میدان مشاهیر70متر(گرامیان)
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
واحدی ۴۵ متر واقع در امام رضا
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۴ روز پیش
رهن واجاره واحد خدماتی
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
اجاره زیرزمین تجاری /بلوار قائم/۶۰ متر
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
45متر آپارتمان خدماتی مستقل
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
رهن واجاره شیک تک واحدی مناسب برای ارایشگاه زنانه
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
اجاره واحد ۷۰ متری خدماتی باغ فردوس
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۵ روز پیش
اجاره واحد خدماتی ،2خوابه باغ فردوس(فول امکانات)
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۵ روز پیش
خدماتی اجاره
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
رهن واجاره خدماتی تک واحدی مناسب ارایشگاه زنانه
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
پشت جلالی ۲نبش
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
تک واحد خدماتى ٤٧ متر
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
تک واحد خدماتى ٤٧ متر
اجاره خدماتی باغ فردوس
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
سالن زیبایی باغ فردوس
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
اجاره دفتر خدماتی شیک
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
خدماتی طبقه اول تک واحد مستقل
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
اجاره واحد خدماتی میدان مشاهیرمجتمع تجاری طباطبایی
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
اجاره واحد خدماتی میدان مشاهیرمجتمع تجاری طباطبایی
رهن واجاره واحد خدماتی خ طالقانی
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
آپارتمان خدماتی هست
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۲ هفته پیش
آپارتمان ٤٧ متره تک واحدى
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
آپارتمان ٤٧ متره  تک واحدى
سوئیت زیرزمین ٤٥متره
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
سوئیت زیرزمین ٤٥متره
بعدی