رهن و اجاره مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... از ۵۰ متر در سمنان

اجاره واحد خدماتی
ودیعه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
اجاره واحد خدماتی
مغازه امام علی ۵۰ متر
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۴ ساعت پیش
مغازه بزرگ فروشگاهی ۳۸۰متر
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
مغازه ۱۲۰ متر ۱۰۰متر انبار تجاری زیرزمین
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
اجاره مغازه ۹۵متری ،شهرک غرب انتهای خیابان فولاد
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
اجاره مغازه ۹۵متری ،شهرک غرب انتهای خیابان فولاد
مغازه ۵۰ متر واقع در شهرک صنعتی شرق
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
اجاره مغازه ۶۰ متره در مدیران
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
اجاره تجاری شهدا 100 متر
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
زیرزمین تجاری ۵۰متره بلوار پیروزی
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
اجاره مغازه سنگ فروشی980متر-شهرک غرب
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
۹۵متر تجـاری،خ شهــدا
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
مغازه بلوار ولی عصر
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۵ روز پیش
تجاری 62 متر بازار مهدیشهر
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
تجاری 62 متر بازار مهدیشهر
اجاره مغازه
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
مغازه ۷۳ متر بازارچه بلوار قائم
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
اجاره مغازه بلوار استقلال
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
۶٢ متر بازار
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
اجاره مغازه بر خیابان اصلی
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
هفت تیر١٣٥متره
ودیعه: مجانی اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
میدان شهدا ۵۵ متر
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
مغازه هفت تیر
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
مغازه هفت تیر
۵دهنه مغازه و گاراژ
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
هفتهٔ پیش
۵دهنه مغازه و گاراژ
مغازه ۲۰۰ متر شهرک غرب
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
اجاره مغازه ٧٠ متر بلوار پیروزی
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
بعدی