خرید و فروش و قیمت خودرو برلیانس در شهرکرد

برلیانس H230 اتوماتیک، مدل ۲۰۱۶ - ۱۳۹۵
۷۶,۰۰۰ کیلومتر توافقی
دیروز
برلیانس H320 اتوماتیک 1650cc، مدل ۱۳۹۶
۵۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
پریروز
برلیانس H320 دنده‌ای 1500cc، مدل ۱۳۹۶
۷۹,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
برلیانس H320 دنده‌ای 1500cc، مدل ۱۳۹۶
برلیانس h230 اتوماتیک
۸۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
برلیانس h230 اتوماتیک
برلیانس H230 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۶
۶۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
برلیانس H230 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۶
برلیانس H230 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۷
۵۱,۰۰۰ کیلومتر ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
برلیانس H330 اتوماتیک 1500cc، مدل ۲۰۱۷ - ۱۳۹۶
۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
برلیانس H330 اتوماتیک 1500cc، مدل ۲۰۱۷ - ۱۳۹۶
برلیانس H230 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۷
۳,۶۰۰ کیلومتر ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
برلیانس H220 دنده ای، مدل ۲۰۱۸ - ۱۳۹۷
۷۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ هفته پیش
برلیانس H220 دنده ای، مدل ۲۰۱۸ - ۱۳۹۷
برلیانس H320 دنده‌ای 1650cc، مدل ۱۳۹۹
۰ کیلومتر توافقی
۲ هفته پیش
برلیانس H320 دنده‌ای 1650cc، مدل ۱۳۹۹
برلیانس h320 کراس ۱۵۰۰ مدل ۹۷
۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
برلیانس H330 اتوماتیک 1500cc، مدل ۱۳۹۶
۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
برلیانس H330 اتوماتیک 1500cc، مدل ۱۳۹۶
برلیانس H330 دنده‌ای 1500cc، مدل ۱۳۹۷
۵۷,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ هفته پیش
برلیانس H320 دنده‌ای 1650cc، مدل ۱۳۹۹
۱,۵۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۳ هفته پیش
برلیانس H320 دنده‌ای 1650cc، مدل ۱۳۹۹
برلیانس H220 دنده ای، مدل ۱۳۹۶
۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
برلیانس H220 دنده ای، مدل ۱۳۹۶
بعدی