خرید و فروش و قیمت خودرو سیتروئن زانتیا 2000cc در شهرکرد

سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴
۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۸ ساعت پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴
خودرو زانتیا مدل ۸۱تمیز
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش
خودرو زانتیا مدل ۸۱تمیز
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۹
۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۳
۲۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۳
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۷
۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
هفتهٔ پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۷
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۲
۳۱۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۶
۱۶۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۶
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۳
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲ هفته پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۳
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۳
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۳
خودرو زانتیا ۲۰۰۰ مدل 86
۲۷۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۳ هفته پیش
خودرو زانتیا ۲۰۰۰ مدل 86
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴اتومات
۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴اتومات
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۷
۳۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۷
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۶
۲۵۴,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۴ هفته پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۶
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۶
۲۸۵,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۴ هفته پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴
۲۱۲,۱۲۱ کیلومتر ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴
بعدی