خرید و فروش و قیمت خودرو پراید 141 در شهرکرد

پراید 141 دوگانه‌ سوز، مدل ۲۰۰۷ - ۱۳۸۶
۲۲۲,۲۲۲ کیلومتر ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید 141 دوگانه‌ سوز، مدل ۲۰۰۷ - ۱۳۸۶
پراید 141 ساده، مدل ۱۳۸۸
۳۸۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ روز پیش
پراید 141 ساده، مدل ۱۳۸۸
پراید 141 ساده، مدل ۱۳۸۸
۳۶۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۴ روز پیش
پراید 141 مدل 88
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۷ روز پیش
پراید 141 مدل 88
پراید 141 EX، مدل ۱۳۸۴
۳۵۳,۵۳۵ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
پراید 141 EX، مدل ۱۳۸۴
پراید 141 دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۸۸
۱۹۸,۰۰۰ کیلومتر ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید 141 دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۸۸
پراید 141 ساده، مدل ۱۳۸۷
۲۷۵,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ هفته پیش
پراید 141 ساده، مدل ۱۳۸۷
پراید 141 دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۹۰
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید 141 دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۸۶
۱۸۲,۰۰۰ کیلومتر ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید 141 دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۸۶
پراید 141 دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۸۷
۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید۱۴۱دوگانه سوزفابریک کاملاسالم
۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ هفته پیش
پراید۱۴۱دوگانه سوزفابریک کاملاسالم
پراید ۱۴۱ دنده اتوماتیک
۷۷,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۴ هفته پیش
پراید 141 ساده، مدل ۱۳۸۴
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۴ هفته پیش
پراید 141 ساده، مدل ۱۳۸۴
پراید ۱۴۱ مدل ۸۴
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۴ هفته پیش
پراید 141 ساده، مدل ۱۳۸۵
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۴ هفته پیش
پراید 141 ساده، مدل ۱۳۸۵
بعدی