خرید و فروش خانه کلنگی و زمین در شاندیز

زمین ویلایی شاندیز
۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش
زمین ویلایی شاندیز
زمین نیروی هوایی سوران فرح آباد ۱۹
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
زمین ۱۵۰متری در
۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
زمین ۱۰۰۰ متری سند ششدانگ
۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
زمین فروشی
توافقی
۲ ساعت پیش
فروش زمین
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
سوران.ناظریه. زمینهای نیروهوایی
توافقی
۴ ساعت پیش
1000متر باغ میوه زشک ،معاوضه با آپارتمان
توافقی
۴ ساعت پیش
۱۱۰۰ متر زمین پروانه دار لوکیشن شاندیز
۱۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری
زمین با آینده ای روشن
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
زمین ۳۰۰ متری امتیازات برق واقع در
۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
زمین درزشک جاده تلکابین ۶۰۰متر
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
زمین ویلایی فرح آباد
۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
زمین ویلایی فرح آباد
زمین ابرده چشم انداز ویو ابدی
توافقی
۸ ساعت پیش در شاندیز
زمین ابرده چشم انداز ویو ابدی
زمین ملکی شاندیز
۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
زمین ملکی شاندیز
شاندیز سوران ملکی
توافقی
۹ ساعت پیش
۴۷۰متر حاشیه رودخانه کنگ
توافقی
۱۰ ساعت پیش
۴۷۰متر حاشیه رودخانه کنگ
زمین در در روستای سر آسیاب مشهد
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
زمین ویلایی در حال ساخت
توافقی
۱۰ ساعت پیش
زمین ویلایی در حال ساخت
زمین شاندیز سند دست اول
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
زمین شاندیز گراخک انتهای گلوبند
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
زمین واقع درجاده کاهوبه سمت شاندیز.
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
شاندیز ، حصارسرخ ، نهضت یک (مولوی)
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری
زمین/باغچه هزار متری اوایل شاندیز معاوضه
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
زمین/باغچه هزار متری اوایل شاندیز  معاوضه
بعدی