خرید و فروش و قیمت خودرو نیسان پیکاپ دو کابین بنزینی در شیراز

نیسان پیکاپ ۹۲ تمیز
۱۱۲,۰۰۰ کیلومتر ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در قدوسی شرقی
نیسان پیکاپ ۹۲  تمیز
نیسان پیکاپ دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۶
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در شهرک سجادیه
نیسان پیکاپ دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۶
نیسان پیکاپ دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۳
۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در شهر صدرا
نیسان پیکاپ دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۳
نیسان پیکاپ دو کابین بنزینی، مدل ۱۱۳۸۱
۱۴۵,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۴ روز پیش در دروازه کازرون
نیسان پیکاپ دو کابین بنزینی، مدل ۱۱۳۸۱
نیسان پیکاپ دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۳
۴۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در گویم
نیسان پیکاپ دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۹
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۶ روز پیش در جانبازان
نیسان پیکاپ دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۹
نیسان پیکاپ دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۱
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در آب جوار
نیسان پیکاپ دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۱
نیسان پیکاپ دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۹
۲۶۱,۰۰۰ کیلومتر ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در ابونصر
نیسان پیکاپ دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۹
نیسان پیکاپ دو کابین مدل ۱۳۹۰
۲۴۱,۰۰۰ کیلومتر توافقی
هفتهٔ پیش در شهرک سجادیه
نیسان پیکاپ دو کابین مدل ۱۳۹۰
نیسان پیکاپ دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۶
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در چو گیاه
نیسان پیکاپ دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۶
نیسان مدل ۱۳۸۷
۰ کیلومتر توافقی
۲ هفته پیش در ابونصر
نیسان پیکاپ دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۱
۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهر صدرا
نیسان پیکاپ دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۱
ماشین پیکاپ دو کابین بنزینی
۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهر صدرا
ماشین پیکاپ دو کابین بنزینی
نیسان پیکاپ دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۹
۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شهرک امیر کبیر
نیسان پیکاپ دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۰
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در میانرود
نیسان پیکاپ دو کابین بنزینی، مدل 1381
۳۰۵,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۴ هفته پیش در شهرک والفجر
نیسان پیکاپ دو کابین بنزینی، مدل 1381
نیسان پیکاپ دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۸
۳۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ هفته پیش در دروازه اصفهان
نیسان پیکاپ دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۸
بعدی