دریل تخریب ۷کیلویی ادون پیکور

نو
۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه کیان ابزار در فضیلت
دریل تخریب ۷کیلویی ادون پیکور

موتور برق ۶/۵کیلو وات گارنیل استارتی ضمانت دار

نو
۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه کیان ابزار در فضیلت
موتور برق ۶/۵کیلو وات گارنیل استارتی ضمانت دار

موتور برق ۵/۵کیلو وات گارنیل استارتی ضمانت دار

نو
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه کیان ابزار در فضیلت
موتور برق ۵/۵کیلو وات گارنیل استارتی ضمانت دار

دریل3کیلویی3کاره پی ام گارانتی دار

نو
۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه کیان ابزار در فضیلت
دریل3کیلویی3کاره پی ام گارانتی دار

دریل تخریب 7کیلویی ادون پیکور

نو
۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه کیان ابزار در فضیلت
دریل تخریب 7کیلویی ادون پیکور

دریل لکا ۷۵۰ وات ۱۸ ماه ضمانت مینی فرز

نو
۹۸۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه کیان ابزار در فضیلت
دریل لکا ۷۵۰ وات ۱۸ ماه ضمانت مینی فرز

دریل ۳ کاره ۲۲۰۰وات باس

نو
۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه کیان ابزار در فضیلت
دریل ۳ کاره ۲۲۰۰وات باس

هوابرش و یک اکسیژن . امیر

در حد نو
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در فضیلت
هوابرش و یک اکسیژن . امیر

پیچ کن شارژی ۴۵ پارچ کیفیت عالی

نو
۵۵۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه کیان ابزار در فضیلت
پیچ کن شارژی ۴۵ پارچ کیفیت عالی

پمپ اب بنزینی ناتالی ژاپن ۲اینچ و ۳ اینچ

نو
۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه کیان ابزار در فضیلت
پمپ اب بنزینی ناتالی ژاپن ۲اینچ و ۳ اینچ

سنگ فرز آهنگری پوکاو لکا با ۱۸ماه ضمانت دریل

نو
۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه کیان ابزار در فضیلت
سنگ فرز آهنگری پوکاو لکا با ۱۸ماه ضمانت دریل

اتو لوله ۲۵۰۰وات نسام گارانتی مادام‌العمر

نو
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه کیان ابزار در فضیلت
اتو لوله ۲۵۰۰وات نسام گارانتی مادام‌العمر

مینی سنگ فرز 3119توسن دریل

نو
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه کیان ابزار در فضیلت
مینی سنگ فرز 3119توسن دریل

مینی سنگ فرز 3258توسن دریل

نو
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه کیان ابزار در فضیلت
مینی سنگ  فرز 3258توسن دریل

دریل پیکور ۳ کیلویی ۳ کاره ایکس پاور اصلی

نو
۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه کیان ابزار در فضیلت
دریل پیکور ۳ کیلویی ۳ کاره ایکس پاور اصلی

دریل ۳ کاره رو یال مکث مشکی و سبز مینی فرز

نو
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه کیان ابزار در فضیلت
دریل ۳ کاره رو یال مکث مشکی و سبز مینی فرز

پیکور دریل تخریب ۷ کیلویی گریتک

نو
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه کیان ابزار در فضیلت
پیکور دریل تخریب ۷ کیلویی گریتک

تخریب پیکور ۹ کیلویی پی ام دریل

نو
۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه کیان ابزار در فضیلت
تخریب پیکور ۹ کیلویی پی ام دریل

کاتر آهن پروفیل بر آروا ۲۴۰۰وات ضمانت دار

نو
۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه کیان ابزار در فضیلت
کاتر آهن پروفیل بر آروا ۲۴۰۰وات ضمانت دار

دریل پیکور ۷ کیلویی ایزی پاور تخریب بتن

نو
۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه کیان ابزار در فضیلت
دریل پیکور ۷ کیلویی ایزی پاور تخریب بتن

مینی سنگ فرز ۱۰۰۰وات صنعتی باس

نو
۷۸۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه کیان ابزار در فضیلت
مینی سنگ فرز ۱۰۰۰وات صنعتی باس

دریل تخریب ۴ کیلویی ۳ کاره آروا ضمانت دار

نو
۲,۵۸۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه کیان ابزار در فضیلت
دریل تخریب ۴ کیلویی ۳ کاره آروا ضمانت دار

مینی فرز ۵۵۵۳ آروا دیمر دار ضمانت دار

نو
۱,۴۸۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه کیان ابزار در فضیلت
مینی فرز ۵۵۵۳ آروا دیمر دار ضمانت دار

اینورتر جوش ۲۲۰ آروا فوق صنعتی سلولوزی

نو
۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه کیان ابزار در فضیلت
اینورتر جوش ۲۲۰ آروا فوق صنعتی سلولوزی