اجاره روزانه و کوتاه مدت سوئیت و آپارتمان در کیان شهر شیراز

اجاره آپارتمان روزانه

۱ اتاق, تا ۵ نفر
از ۴۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر کیان شهر
اجاره آپارتمان روزانه
۲

اجاره سوئیت.

بدون اتاق, تا ۴ نفر
از ۵۰۰ تومان
۳ هفته پیش در کیان شهر
اجاره سوئیت.
۲
نمایش آگهی‌ها روی نقشه