اجاره روزانه و کوتاه مدت سوئیت و آپارتمان در پانصد دستگاه (بلوار رحمت) شیراز

منزل مبله

۱ اتاق, تا ۶ نفر
از ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در پانصد دستگاه (بلوار رحمت)
منزل مبله
۵

اجاره منزل مبله

۳ اتاق, تا ۹ نفر
از ۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر پانصد دستگاه (بلوار رحمت)
اجاره منزل مبله
۵

منزل مبله با پارکینگ در مرکز شهر

۲ اتاق, تا ۷ نفر
از ۳۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر پانصد دستگاه (بلوار رحمت)
منزل مبله با پارکینگ در مرکز شهر
۵

خانه ویلایی مبله درب حیاط با پارکینگ

۱ اتاق, تا ۸ نفر
از ۱۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر پانصد دستگاه (بلوار رحمت)
خانه ویلایی  مبله درب حیاط با پارکینگ
۱۰

مبله اجاره ای

۱ اتاق, تا ۳ نفر
از ۳۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر پانصد دستگاه (بلوار رحمت)
مبله اجاره ای
۴

اجاره خانه ویلایی و هتل آپارتمان

۱ اتاق, تا ۵ نفر
از ۷۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر پانصد دستگاه (بلوار رحمت)
اجاره خانه ویلایی و هتل آپارتمان
۲

سوئیت زیر زمین نقلی

۱ اتاق, تا ۳ نفر
نردبان شدهدر پانصد دستگاه (بلوار رحمت)
سوئیت زیر زمین نقلی
۹

منزل مبله، آپارتمان مبله

۲ اتاق, تا ۴ نفر
نردبان شدهدر پانصد دستگاه (بلوار رحمت)
منزل مبله، آپارتمان مبله
۳

منزل مبله خونه مبله آپارتمان مبله

۲ اتاق, تا ۱۰ نفر
نردبان شدهدر پانصد دستگاه (بلوار رحمت)
منزل مبله خونه مبله آپارتمان مبله
۹

خوابگاه دخترانه خلوت،تک تخته،دوتخته،چهارتخته

۴ اتاق, تا ۱۲ نفر
از ۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان
دیروز در پانصد دستگاه (بلوار رحمت)
خوابگاه دخترانه خلوت،تک تخته،دوتخته،چهارتخته
۳

سوییت مبله مستقل ( شبی ۳۰۰)

بدون اتاق, تا ۳ نفر
از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر پانصد دستگاه (بلوار رحمت)
سوییت مبله مستقل ( شبی ۳۰۰)
۲

اجاره منزل مبله

۳ اتاق, تا ۱۰ نفر
از ۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر پانصد دستگاه (بلوار رحمت)
اجاره منزل مبله
۷

سوییت مبله مرتب تمیز

۱ اتاق, تا ۴ نفر
۳ هفته پیش در پانصد دستگاه (بلوار رحمت)
سوییت مبله  مرتب تمیز
۱۰

منزل مبله مرکزشهر دربست

۲ اتاق, تا ۱۰ نفر
از ۶۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر پانصد دستگاه (بلوار رحمت)
منزل مبله مرکزشهر دربست
۶

اجاره منزل مبله ویلایی

۱ اتاق, تا ۸ نفر
نردبان شدهدر پانصد دستگاه (بلوار رحمت)
اجاره منزل مبله ویلایی
۳
نمایش آگهی‌ها روی نقشه